İZSU, İLÇEYİ BÜYÜK BİR ÇEVRE SORUNUNDAN KURTARACAK İHALEYİ YAPTI


Bayındır'a 40 bin kişilik arıtma tesisi

Başkan kocaoğlu, çalışmalara yılbaşından önce başlanacağını, 2008'in ikinci yarısında da tamamlanacağı söyledi

ERTAN GÜRCANER – Yeni Asır 02.11.2007{nomultithumb}

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır'ı büyük bir çevre sorunundan kurtaracak atıksu arıtma tesisinin yapım ihalesini gerçekleştirdi.
Yılbaşından önce yapım çalışmalarına başlanması planlanan arıtma, 2008'in ikinci altı ayında devreye girecek.
Yeni bağlanan ilçe ve beldelerdeki çevre kirliliğine karşı arıtma seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır'ın en büyük problemlerinden biri olan arıtma sorununu çözmek için önemli adımlar attı. Bu çerçevede ilçeye biyolojik arıtma tesisi kazandıracak yapım ihalesi de gerçekleştirildi.

Önemli adım
Yapım çalışmaları 10 ay sürecek arıtma tesisinin ilçeyi temiz bir çevreye kavuşturacağı ve 2008'in ikinci altı ayında devreye girmesinin planlandığı bildirildi.
Bayındır Artıma Tesisi; Canlı, Yakapınar, Çıplakköy, Elifli ve Fırınlı beldelerinin de atıksuyunu toplayacak. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü, bu beldelerin kanalizasyon sistemlerinin oluşturulması için projeler hazırlıyor.
Projelerin tamamlanmasının ardından yapımları gerçekleştirilecek kanalizasyon sistemleri atıksu arıtma tesisine bağlanarak bu beldelerin de çevre sorunları ortadan kaldırılacak.
40 bin kişi kapasiteli olarak inşa edilecek tesis biyolojik arıtma yapacak. Azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı, ileri biyolojik aktif çamur sistemine göre dizayn edilen Bayındır Biyolojik Arıtma Tesisi, saniyede 120 litre atıksu arıtacak. Tesiste kaba ve ince ızgara, kum tutucu, pompa istasyonu, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, santrifüj çamur susuzlaştırma üniteleri bulunuyor.
Sınırlarına dahil olan yeni yerleşim alanlarında yaşanan en önemli sorunun alt yapı ve evsel atıkların arıtılması olduğunu saptayarak çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sorunların çözümü için sürekli yeni projeleri devreye alıyor. Çalışmaların temel hedefi ise nehirleri, denizleri ve tarım alanlarını kirlilikten kurtararak İzmir'i, daha sağlıklı ve yaygın turizm yapabilen, daha sağlıklı tarımsal ürün üretebilen bir kent haline getirebilmek.