İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE KARARLI

Paranın yüzde 58'i yatırıma

2008 mali yılı bütçesinin yaklaşık 1.5 milyar YTL olduğu bunun 857 milyon YTL'lik kısmının projeler için ayrıldığı belirtildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2008 mali yılı teklif bütçesi hazırlandı. Yaklaşık 1.5 milyar YTL'lik bütçenin 857 milyon YTL ile yüzde 58'i, kentin geleceğini şekillendirip oluşturacak yatırımlara ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT'un bütçeleri ile birlikte önümüzdeki yıl yatırımlara harcayacağı miktar, 1 milyar 456 milyon YTL'ye ulaşıyor.

İZSU ve ESHOT
Büyükşehir'in 857 milyon YTL'lik yatırımının yanı sıra 2008'de yine İZSU 404 ve ESHOT da 194 milyon YTL yatırım yapacak. Bu rakamlara göre üç kurumun toplam gelirleri içerisindeki yatırımların payı yüzde 68'e çıkıyor.

Denk yapıldı
Büyükşehir Belediyesi 2008 mali yılı gelir-gider bütçe tasarısına göre, gelir ve gider bütçesi denk bir şekilde 1 milyar 488 milyon 650 bin YTL olarak teklif edildi. Bütçenin 857 milyon YTL'ye tekabül eden yüzde 58'lik kısmı ise yatırım harcamalarına ayrıldı. Yatırımlarda, hafif raylı sistem ve metro, kültür merkezleri, cadde ve yol düzenlemeleri, doğal yaşam parkı, toplu konut, sosyal destekler, katlı ve yeraltı otoparkları, çevre yatırımları, tarihi mekanların düzenlenerek kente kazandırılması gibi alanlara ağırlık verildi.

Öğrenci bursu
Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen "Ahmet Piriştina Eğitim Yardımı Sandığı Bursu" çerçevesinde 2008 yılında 20 bin öğrenciye burs verilmesi ve sosyal yardımlar kapsamında 100 bin ihtiyaçlı ailenin desteklenmesi projeleri bütçedeki önemli kalemleri oluşturuyor.

Büyüklük ortada
Büyükşehir Belediyesi bütçesinin bu yıl ve önceki yılki yatırım harcamalarına bakıldığında, 2008 yılında yatırımlar için ayrılan payın büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor. 2006'nın bütçe rakamlarına göre ise yatırımlar için ayrılan pay, 206 milyon YTL'ydi. 2007'nin ilk 9 aylık verilerine göre ise yatırımlar için 286 milyon YTL harcandı. Ancak ödeneği verilmiş, ihalesi gerçekleştirilmiş ve devam eden işlerin yıl sonuna kadar harcamalarının gerçekleşeceği öngörüldüğünde, bu rakamın 450-500 milyon YTL'yi bulacağı belirtiliyor.

Yoğun çalışma
Belediye yetkilileri, istatistiki rakamların, bütçe uygulamaları konusunda ne kadar başarılı olduklarını ve kente özkaynak ile yatırım yaptıklarını ortaya koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Biz uluorta konuşmadan, şova kaçmadan, sessiz sedasız İzmir'in ihtiyacı olan ve yıllardır konuşulup da gerçekleştirilmeyen projeleri, yatırımları hayata geçiriyoruz. Ayrıca, kentin gelecek 20 yıllık süreçte önünü açacak Nazım İmar Planı'nı hazırladık. Ulaşım Master Planı'nı hazırlıyoruz. Bunlar gibi uzun verimli daha birçok çalışma yoğun bir şekilde sürüyor."

 

 

 

Cazibesi daha da arttı
2008 bütçesinin yarısından fazlasını dev yatırımlara ayırdıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye yetkilileri, "İzmir'in geleceğini şekillendirip oluşturacak büyük yatırımlara gelecek yıl da devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde İzmir'de yaşam standardını yükselteceğiz. İzmir'in başta ulaşım olmak üzere, altyapı, çevre ve zayıf olan yeşil doku güçlendirilmesi gibi sorunların çözümü ile doğal yaşam parkı, sanat merkezleri, tarihi mekanların düzenlenip kente kazandırılması gibi pek çok projeyi oluşturma sürecinde kaynakları etkin ve doğru yönlendirerek elde ettiğimiz tasarruflar ile bugün büyük yatırımları gerçekleştiriyoruz. Projelerimizle İzmir'in cazibesi artıyor" diye konuştu.

yeniasır 18.11.2007{nomultithumb}