İzmir’in yüzde 15’i İzmirli

İzmir'in yüzde 15'i İzmirli

İzmir İl Halk Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği destekli proje çerçevesinde Büyükşehir sınırları içindeki 748 muhtarlığa 26 sorudan oluşan anket formu doldurttu. Anket çalışmasında İzmir'de yaşayan nüfusun sadece yüzde 15'inin İzmirli olduğu saptandı.

Son yıllarda Büyükşehirlere doğru artan iç göç, semtlerde kültür adacıkları oluşturdu. Bu adacıkları dikkate alan İzmir İl Halk Eğitim Merkezi, şehirlilik bilincini yerleştirmek ve geliştirmek için "Kentli İnsan Profili Yaratma Projesi"ne imza attı. Proje kapsamında Ulusal Ajans kanalıyla Avrupa Birliği'ne(AB) başvuruldu. Projeyi kabul eden AB, Türkiye'ye iki ortak (partner) ülke dahil etti. Bu partnerler, Türkiye'nin aksine iç göç yerine dış göçten yakınan İngiltere'nin Manchester ve İspanya'nın Sevilla şehirleri oldu.

"Kentli İnsan Profili Yaratma Projesi"nin koordinatörlüğünü yapan İzmir İl Halk Eğitim Merkezi, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki toplam 748 muhtarlığa 26 sorudan oluşan bir anket formu gönderdi. Anket çalışmasında İzmir'de yaşayan nüfusun sadece yüzde 15'ninin İzmirli olduğu saptandı. Geri kalan nüfusun yüzde 10'unun göçmen, yüzde 75'inin Anadolu'nun farklı illerinden göç edenlerden oluştuğu, nüfusun yüzde 65'inin varoşlarda yaşadığı belirlendi. Çeşitli sebeplerden dolayı göç eden insanların ise yerleştikleri semtlere kendi hemşerilerini çektiği tespit edildi. Bu durumun, şehre entegre olmanın önüne geçtiği sonucuna ulaşıldı.

Anket sonuçlarını değerlendiren İzmir İl Halk Eğitim Merkezi Daire Başkanı Adnan Atakav, semtlerdeki kültürel adacıkların ortadan kalkması ve şehre entegre olunması için derneklere çok önemli görevler düştüğünü vurguladı. Atakav, "İzmir'in sosyal fotoğrafını çektik. Konya, Mardin ve Erzurumlu çok. Varoşlarda kültür adacıkları oluşmuş. Her hemşeri, kendi hemşeri gurubunu yanına çekmiş. O nedenle kültür adacıkları oluşmuş. Guruplaşma ve kümeleşmeler başlamış. Bunlar ne yazık ki, şehre entegre olamıyor." dedi.

Haber Ekspres / 08.11.2007