İzmir’in kalkınması beş ana sektöre dayanmalı

İleri teknolojiye dayalı sanayiler, yenilenebilir enerji, lojistik, turizm ve tarım ile tarıma dayalı sanayileri öncelikli sektörler seçen İZKA, plana uyumlu olan projelere destek sağlayacak

İLKER ÇOBAN(HABER MERKEZİ)

Toplantıya (ön sıra-soldan) İZKA Yönetim Kurulu Üyeleri olan Esnaf Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, EGİAD Başkanı Cemal Elmasoğlu, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Vali Kıraç, İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, EGEV Başkanı Yılmaz Temuzocak ve İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can ile İZKA çalışanları (arka sıra) katıldı.

İzmir, bugüne kadar Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 5 yılda bir Ankara'dan yapılan illerin kalkınma planları geleneğini değiştirdi. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), tarafından hazırlanan 2010-2013 İzmir Bölge Planı (İZBP) DPT tarafından onaylanarak hayata geçirildi. Kentte ortak aklın hakim kılınmasının amaçlandığı plana göre, ileri teknolojiye dayalı sanayiler, yenilenebilir enerji, lojistik, turizm ve tarım ile tarıma dayalı sanayi, 5 anahtar sektör olarak belirlendi.

MODEL OLACAK

Bölge Planı, dün İzmir Valisi ve İZKA Başkanı Cahit Kıraç ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Hilton Oteli'nde düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna açıklandı. Vali Kıraç, "Bölge Planı ile uyumlu olan projelere mali destek sağlayacağız" dedi.
İzmir Valisi Cahit Kıraç, İZBP'nin İzmir'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişme stratejisinin hedef ve önceliklerini ortaya konduğu bir temel politika belgesi olduğunu, kentin potansiyelinin etkin ve verimli kullanımına zemin oluşturacağını dile getirdi. Kente yapılacak kamu yatırımlarında ilgili kurumların artık bu planı referans alacaklarını dile getiren Kıraç, İZKA'nın da mali programları yoluyla yaptığı destekleri yine bu plana göre kullandıracağını ifade etti. "DPT tarafından onaylanan ilk planın İzmir Bölge Planı olması ve diğer kalkınma ajanslarına model oluşturması memnuniyet vericidir" diyen Kıraç, planın ortak aklın uygulanması noktasında somut sonuçlar vereceğine inandığını dile getirdi. Kıraç, şu bilgileri verdi:
"Öncelik verdiğimiz sektörleri ortaya koyuyoruz. Bundan sonra İZKA desteklerinden yararlanmak isteyenler bu hedeflerle uyumlu teklifler getirmeli. Kamu kurumları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları veya ferdi müteşebbisler İZKA ile olan ilişkilerini bu planda gösterilen hedeflerle uyumlu şekilde düzenlemeli. Türkiye'de ilk kez bir bölge kalkınma planı hazırlandı. Planda eleştirecekleri noktalar varsa bizimle paylaşsınlar. Zaman içinde tadilat yapabiliriz."

ORTAK HAREKET
Kıraç, planın ortak hareket etme kabiliyetini artırmak üzere hazırlandığını, belirlenen öncelik alanlarının dışında da yatırımların sürebileceğini belirtti.

"ABD enerji verimliliğinde İzmir'i pilot seçebilir"
İZKA Genel Sekreteriz Ergüder Can, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda ABD'nin İzmir'i Türkiye'deki enerji yatırımlarında pilot ilan edebileceğini söyledi. Can, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinin ardından kurmaylarına "Türkiye'de enerji yatırımı yapın" talimatı verdiğini, bunun üzerine İZKA olarak harekete geçtiklerini söyledi. Can, "ABD Enerji Bakanlığı'ndan 2 yetkili ilimize gelerek sanayide kullanılan elektriğin daha verimli hale getirilmesi konusunda araştırma yaptı. İncelemeler sonrasında bir rapor yazarak bu raporu ABD Enerji Bakanlığı'na iletecekler. Bu doğrultuda ABD Enerji Bakanlığı'nın İzmir'i enerji yatırımları konusunda pilot ilan etmesini ve bunu kamuoyuna duyurmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Efes dünya mirası olacak"
İzmir'in Unesco'nun dünya mirası listesine girmiş bir eseri bulunmamasının özücü olduğunu belirten Ergüder Can, Efes'in dünya mirası listesine girmesi için çalışma başlatıldığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Efes için alan planı hazırladığını belirten Can, Unesco'ya gerekli teklifin yapılacağını ifade etti. İzmir'in Unesco'nun dünya mirası listesine girmiş bir eserinin bulunmayışının, tanınılırlığa olumsuz etki yaptığını belirten İzmir Valisi Cahit Kıraç ise, "İZKA, Efes ve Bergama'nın Unesco'nun dünya mirası listesine girmesi için takipçi olacak" dedi.

İki yılda hazırlandı

Planla ilgili teknik sunum yapan İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can, İzmir'den hemen tüm kesimlerin katılımıyla 2 yıllık süreçte hazırlanan planın 150 sayfa olduğunu, geniş bir kitlenin sahip çıkabilmesi için sade bir dille yazıldığını ifade etti.
Can, "Koruyarak Gelişen, Üreterek, Büyüyen Yenilikçi İzmir" vizyonu ile belirlenen planda, "İşletmelerde Rekabet Edebilirlik" başlığında 7 stratejik öncelik ve 34 hedef, "İstihdam ve Sosyal Bütünleşme" başlığında 3 stratejik öncelik ve 10 hedef, "Sürdürülebilir Çevre" konusunda 5 stratejik öncelik ve 12 hedef, "Güçlendirilmiş Altyapı ve Üstyapı" başlığında ise 4 stratejik öncelik ve 12 hedef konduğunu söyledi. Can, 2013'de planın süresi bittiğinde bu hedeflere ne oranda varılabildiğinin değerlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: Yeni Asır – 06.10.2010 {nomultithumb}