İzmir’in geleceği bu taslakta

BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİ'NİN HAZIRLADIĞI STRATEJİK PLAN, KENTİN 11 YILINA ŞEKİL VERECEK
EXPO 2015; Aliağa-Menderes hızlı tren hattı, Metro'nun Üçkuyular'a uzatılması, öncelikli hedefler… Ayrıca kentsel altyapıdan sağlığa, ulaşımdan turizme, fuarcılıktan iletişime kadar pek çok çalışma planda yer aldı. SARP ÖZER (Yeni Asır 18.06.2006)  

 İzmir'in 11 yılına şekil verecek olan Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Stratejik Plan, önceki gün..  

yapılan Büyükşehir Meclis toplantısında taslak olarak açıklandı. Stratejik plan taslağında, daha önce belirlenen kentin en önemli 10 projelesinin değişmediği görüldü. Stratejik Plan Taslağı, Ağustos'ta yapılacak Meclis toplantılarında oylanacak. Bu sürede, taslakla ilgili Valilik, oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde görüş alışverişinde bulunulacak.

Bölümlere ayrıldı
Stratejik Plan çalışmaları dahilinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pervin Şenel Genç koordinatörlüğünde 'Çalışma Kurulu' oluşturuldu. Kurul, İzmir'in geleceğini şekillendirecek projeleri belirledi. Stratejik plan taslağındaki projeler yönetim, çevre koruma ve çevre sağlığı, imar-kentsel koruma ve tasarımı, kentsel altyapı, ulaşım, sağlık, sosyal hizmetler, turizm, fuarcılık ve dış ilişkiler, itfaiye ve afet yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, yeşil alan ve parklar, enerji ve bütçe satın alma başlıkları olarak ayrıldı.

Yönetim yapısı
Taslakta yönetimsel anlamda yenilikler yer alıyor. Örneğin belediyenin organizasyon yapısının iyileştirilmesi için her yıl düzenleme yapılacak. Kalite yönetim sistemi, iki yıl içinde oluşturulacak. Hava kirliliğini önlemek için hava ölçüm ağı genişletilecek, kirliliğe neden olan organik ve inorganik kirleticiler tek tek belirlenecek. Hava Kalitesi Yönetim Planı oluşturulacak.
İzmir Körfezi'ndeki yüzer çöplerin temizlenmesi de planda yerini alırken, İzmir Körfezi Araştırma Projesi uygulanacak. Körfez'in su kalitesi, sürekli izlenecek.

İLK 10'A GİREN PROJELER
* İzmir'in EXPO 2015'e evsahipliği yapabilmesi için yapılacak hazırlıklar bir an önce tamamlanacak.
* Günde 500 bin yolcu taşıyacak, 80 kilometrelik Aliağa-Menderes Hızlı Tren Projesi, belirlenen 24 aylık sürede bitirilecek.
* Metro hattı, Üçyol'dan Üçkuyular'a kadar uzatılacak.
* Metro hattının kollarından biri, Narlıdere'ye gidecek.
* Metro'nun bir ucu da Buca'da olacak.
* Jeotermal enerji, başta Balçova ve Narlıdere olmak üzere daha çok konuta ulaştırılacak.
* İhaleleri iptal edilen Adnan Saygun Kültür Merkezi inşaatına bir an önce başlanacak.
* Gaziemir'de 330 bin metrekarelik alanda kurulacak ve giderek büyütülecek yeni fuar alanı, özel sektörle işbirliği yapılarak hayata geçirilecek.
* Kültürpark'ta yer altına yapılacak 591 araçlık otopark, hizmete açılacak. Kente 9 yeraltı otoparkı yapılacak.
* Körfezi ve çevreyi korumaya yönelik yatırımlara hız verilicek ve kent ormanları ile yeni yeşil alanlar genişletilecek.

PLANDAN DİĞER SATIRBAŞLARI
* Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki imar planı ve sayısal harita çalışmaları tamamlanacak.
* İzmir'de sağlıksız ve çarpık yapılaşmanının bulunduğu alanlar yenilenecek. 2007-2011 yılları arasında Buca, Gürçeşme, Onur Mahallesi, Güzeltepe ve Limontepe toplu konutları yapılacak.
* Tarihi yerlerin düzenlenecek, tanıtımı yapılacak. Bu proje içinde ilk olarak Kadifekale sur duvarları ve suriçi yeniden düzenlenecek.
* Kent genelindeki meydan, bulvar, cadde ve ana bağlantı yolları düzenlenecek.
* Yeni tesisler yapılacak, mevcut tesisler ise onarılacak.
* Kent genelindeki otoparkların kapasitelerinin artırılacak. İzmir'deki otopark sıkıntısını ortadan kaldırmak için Kültürpark, Buca Kasaplar Meydanı yeraltı otoparkları yapılacak, Bahriye Üçok yeraltı otoparkının ikinci kısmı bitirilecek. Girne, Atatürk Lisesi, Alsancak, Üçkuyular, Hatay pazaryeri ve Hasan Tahsin otoparkları da bitirilecek.
* İzmir Hafif Raylı Sistemi Projesi tamamlanacak, İzmir Banliyö Sistemi geliştirilecek. Bu kapsamda Üçyol-Üçkuyular hattı, 2008'e kadar bitirilecek. Metronun Bornova merkez ve Otogar bağlantıları tamamlanacak. 2010 yılı sonuna kadar Üçyol-Narlıdere hattı hizmete açılacak. 2011'de ise Metro, Üçyol'dan Buca'ya ulaşacak.
* Eşrefpaşa Hastanesi'nin mevcut durumunun iyileştirilecek, ek bina yapılacak.
* Kültür sanat etkinlikleri kentin geneline yayılacak.
* İhtiyaç sahiplerine yardım edilecek.
* Sanat etkinliklerinde kullanılan merkezlerin standartları yükseltilecek, Adnan Saygun Kültür Merkezi 2008 sonuna kadar bitirilecek.
* Yeni fuarlar düzenlenecek.
* 2007 yılı sonuna kadar Gaziemir'de yeni bir fuar alanı yapılacak.
* Yeni bir kongre merkezi oluşturulacak
* EXPO 2015'e adaylık için çalışmalar devam edilecek, yeni projeler geliştirilecek.
* e-belediye ve e-kent oluşturulması için gereken projeler yapılacak.
* İzmir bilim parkı projelendirilecek.
* Yeni rekreasyon alanları ve parklar yapılacak.
* Ağaçlandırma alanları oluşturulacak.
* Balçova-Narlıdere bölgesinde jeotermal enerjiyi kullanan konut sayısı 16 binden 18 bine çıkarılacak.
* Vergi kaçakları önlenecek.
* Gelir kaynakları araştırılacak