İzmir tersanesini istiyor

TÜRKİYE GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI UYGUN YERİ GÖSTERDİ

Erginer, "Aliağa, Çakmaklı Köyü Horozgediği Mevkii'ndeki bakım-onarım tersanesi alanının Büyükşehir tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planında görmek istiyoruz" dedi

ERDAL ÇARBOĞA (ALİAĞA- Yeni Asır – 27.07.2007{nomultithumb})

Türkiye Gemi Mühendisleri Odası'nın 2000 yılından beri Ege Bölgesi'nde tersane kurma çalışmaları nazım imar planı engeline takıldı. Ege Bölgesi'nde tersanecilik kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı'nca desteklenen ve önerilen bölgenin Aliağa olduğunu, fakat buradaki çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan nazım imar planı sebebiyle başlatılamadığını belirten Türkiye Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Erginer, "Aliağa, Çakmaklı Köyü, Horozgediği mevkiinde bakım-onarım tersanesi kurulması bizce çok uygundur. Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanı tersane alanı olarak nazım imar planına dahil etmesini istiyoruz. Kurmak istediğimiz tesis, 500 kişiye istihdam sağlayacak. Yunanistan'a tamire giden gemiler, ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Toplantı yapıldı
Odanın İzmir Şubesi'nde, "Ege ve İzmir Tersanesine Kavuşacak mı?" başlıklı bir basın toplantısı düzenlendi. Erginer, toplantıda yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nin gemi bakım ve onarımı için tersane olmaması yüzünden gelişemediğini belirterek, "Ülkemizde 2002 yılında 37 tersane mevcutken bugün 61'e çıkmıştır. Ayrıca devam eden çalışmalarla toplam tersane sayısı 120 olacaktır. Dünyada da bu alanda istihdam oldukça yüksektir. Ege Bölgesi ise tersane olmaması sebebiyle gelişememektedir. Türkiye'nin batıya açılan penceresi İzmir ise, İzmir'de tersanenin olmaması büyük bir eksikliktir" dedi.

Kıyı uzunluğu
Ülkemizin komşularıyla olan sınır uzunluğunun yaklaşık üç katı deniz ve göl kıyısına sahip olduğunu belirten Erginer, şu bilgileri verdi:
"Denize erişimimiz çok geniş bir alana yayılmıştır. Ülkemizin 8 bin 333 km uzunluğundaki kıyı şeridi boyunca, yapı şekillerine ve fonksiyonlarına göre; liman, iskele, yat limanı, balıkçı barınağı, tersane ve çekek yeri gibi olarak adlandırılan birçok kıyı tesisi bulunmaktadır. Karadeniz deniz sınırımız 1695, Marmara denizi ve boğazlar sınırımız 1189, Akdeniz deniz sınırımız 1577, tüm adalarımızın seniz sınırı 1067, Ege denizi deniz sınırımız 2805 kilometredir. Toplam 8333 kilometre. Ülkemizin yaklaşık yüzde 33 oranında, yani tam üçte biri uzunluğundaki kıyı şeridi Ege Bölgesi'nde bulunmasına rağmen bir tek bakım ve onarım tersanemiz, bir tek yeni gemi inşa tersanemiz ya da her iki hizmeti de verebilecek bir tersanemiz ya bulunmamaktadır" diye konuştu.
Aliağa'nın bölge sanayi ve enerji bölgesi haline geldiğini de hatırlatan Erginer, şöyle devam etti:
"Birçok yeni liman ve iskele devreye girmiş ve özellikle İzmir Limanı'nın dökme yük yükünü almaya başlamıştır. Ayrıca İzmir ile Aliağa'yı birleştirecek olan yeni metronun hizmete girmesi ile Aliağa daha da gelişecektir. Denizcilik Müsteşarlığı için Türk Loydu Vakfı tarafından ülkemizde ilk defa Türkiye Tersaneleri Master Planı (TÜRKTERMAP) hazırlanmıştır. Bu plan, Türkiye'nin gemi inşa sanayindeki hedefleri ve alması gereken önlemleri bir paket halinde sunmaktadır. Akla ve bilime dayanan bu planda Ege Bölgemizde kurulması için iki tane tersane yeri önerilmektedir. Bunlardan biri yukarıda bahsettiğimiz Çandarlı-Zeytindağ Bölgesindeki Yeni Gemi İnşa Odaklı Tersane Alanı diğeri ise Aliağa, Çakmaklı Köyü, Horozgediği Mevkii'ndeki bakım-onarım tersanesidir. Yaptığımız incelemeler sonucunda Aliağa, Çakmaklı Köyü Horozgediği Mevkii şahsa ait özel bir müteşebbise aittir. Odamız hiçbir zaman şahıs ve şirketlerin menfaatleri doğrultusunda çalışmamıştır. Fakat konu ülkemiz, bölgemiz, İzmirimiz ve gemi mühendislerinin menfaati olduğunda elimizden gelen her türlü desteği sektörümüze vermek bizim görevimizdir."

500 kişiye iş imkanı sağlayacak
Türkiye Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Erginer, Iska Liman İşletmeleri ve Tersanecilik Şirketi Genel Müdürü İsmail Önal'ın odalarına kurmak istedikleri bakım-onarım tersanesi için bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları ve ilgili bakanlıklardan aldıkları tüm izinleri göstererek, tersanenin 500 kişiye direkt istihdam sağlayacağını belirti.
Erginer, "Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000'lik nazım imar planında Aliağa'da dolgu alanı dahil olmak üzere birçok liman, iskele gibi denizcilik sanayini ilgilendiren yerler bulunmaktadır. Edindiğimiz bilgiye göre bu plan için yapılan binlerce itiraz, değişiklik talebi dilekçesi bulunmaktadır. Bu itirazlardan, değişiklik taleplerinden sadece bir tanesi net olarak tersane alanı için yapılmış bir itirazdır. Bu konu ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Gemi Mühendisleri Odası olarak TÜRKTERMAP'nın da Türkiye'de, Ege Bölgesi'nde kurulması için birinci sırada gösterilen Aliağa, Çakmaklı Köyü Horozgediği Mevkiindeki bakım-onarım tersanesi gibi alanları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planında görmek istiyoruz. Umarız denizcilik yönünden çok önemli adımlar atan, dürüstlükten ödün vermeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda da diğer konularda olduğu gibi gerekli hassasiyeti gösterir, adil davranır ve bölgemizin kalkınmasında büyük rol oynayacak tersanelerin Ege Bölgesi'ne kazandırılmasına destek olur" dedi.

Denize 35 metre cephesi var
Iska Liman İşletmeleri ve Tersanecilik Şirketi Genel Müdürü İsmail Önal, "Türk Loydu tarafından hazırlanan raporda görüldüğü gibi Ege'de bakım, onarım, tersane alanı olarak şirketimize ait alan uygun olarak görülmüştür. Alanımızın deniz cephesi 350 metre olup 150 dönümlük bir araziye sahiptir. Tuzla'daki tersanelerdeki 12 -13 tersane kadar bir alana sahibiz. Tersanemiz 10 gemiye aynı anda hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacaktır. Projenin hayata geçmesi ile giderek artan Karadeniz, Akdeniz transit hattına ve dünya deniz ticaretinin yüzde 40'ını elinde bulunduran Yunanistan'a yakın bir bölgede özellikle onarım için tercih edilen bir tersane inşa edilecek. Tersane yapılacak alanlarının İzmir Büyükşehir Belediyemizce hazırlanan 1/25000'lik Nazım İmar Planında tersane olarak onaylanmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'ndan talep ediyoruz. Bu konuya kendisinin de olumlu bakacağını düşünmekteyiz. Ege tersanesine kavuşacak. Yunanistan'a tamire giden gemiler ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.