İzmir silikon vadisi

Yazarlar / Hüseyin Doğan

 


Bu haftaki yazımın başlığı, çok uzun süredir söz edilen bir hayalimizin adı. Gerçi, atılan adımlar ve İYTE içindeki teknoloji geliştirme bölgesinde yaratılan fiziki ortam ile hayal her geçen gün daha da netleşmekte. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın da bu projeye verdiği özel önem ve takipte umutlarımızı artırmakta.

Günümüzde bilgisayarın girmediği yer neredeyse kalmadı. Bilgisayar teknolojisinden söz ederken sadece karşımızda ekranı ve klavyesi ile düşünmemek gerekir. Bugün üretilen pek çok üründe, sanayi ürününde bu teknoloji ile geliştirilen imkanlar ve teçhizatlar kullanılmaktadır. Bu sektörün limitleri de insanların düşünce limitleri kadar geniştir. Bu alana yapılacak yatırımlar da öyle çok büyük bir sermaye de gerektirmemektedir. Yazılımın sermayesi bilgi, malzemesi de bilgisayardır. Üreticisi de insandır. Bu küçük sermaye ile gerçekleştirilen ürünlerin insan yaşamına verdiği katkı doğrultusunda yarattığı katma değer ise çok yüksektir. Bugün sermaye kısırı olan pek çok ülke insanların bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını yönlendirdikleri bu alanda hem önemli kazanımlar sağlamakta hem de istihdam sorununun çözümüne önemli katkı vermektedirler. Bu sektörün var olması ve gelişimi için gerekli olan eğitimli insan kaynağı, üniversiteler gibi eğitim kurumlarının varlığı, sosyal ve kültürel altyapı, teknoloji kullanımı ve teknolojik ürünlere eğilim, ulaşım, altyapı gibi unsurların hepsi İzmir’de mevcuttur. Sektör içinde ise özellikle sağlık, eğitim, simülasyon, savunma, hizmet sektörlerine yönelik yazılımlarda ise önümüz açıktır.

EBSO’nun Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coşkun döneminde başlayan gayretinin, yeni bakan ile de sürmesi beklenmektedir. Bugün 70 firmayı barındıran bu alan, atılacak adımlarla ve tamamlanacak mevzuat ile İzmir’e büyük bir ivme kazandıracak bu çalışmaya İzmir’deki ilgili diğer kuruluşlarında destek vermesi, başarı için önemlidir. Böyle bir oluşumun yaratacağı istihdam ve bu istihdamla yaratılacak katma değer bölgemiz ekonomisi için çok değerlidir. Ayrıca, bu silikon vadisinin her il ve ilçemizde yeni girişimcilerin doğmasına neden olacağı da unutulmamalıdır. Bu nedenle Ege Bölgesi için bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bu hususta ön yargıların veya negatif reaksiyonun yeri ve zamanı değildir. Gelin hep beraber bu bölgenin takipçisi olalım.

Akşam Ege – 10.08.2007