İzmir Limanı özelleştirmesine durdurma

İzmir Limanı özelleştirmesine durdurma  

ANKARA- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ait İzmir Limanı'nın özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale ile ihaleyi sonuçlandıran Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Liman-İş Sendikası ve Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı, yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da iki ayrı dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi, iki ayrı davada da söz konusu ihale ve ÖYK karının yürütmesinin durdurulması istemlerini reddetmişti. Davacı, KİGEM’in bu kararına itirazı üzerine dosyaları görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazları kabul etti ve dava konusu işlemlerin yürütmesini durdurdu.

Demokrat Radyo / 28.02.2008