İzmir için iyi şeyler düşünmek – Deniz Sipahi

Satır Arası / Deniz Sipahi 10.01.2007

İzmir'in Kordon'u dediÇimizde aslında insanların çoÇunun kafasında Alsancak iskelesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan bölüm aklımıza geliyor. Oysa Kordon'un sahil şeridi çok daha uzun…
Limanla GündoÇdu, Cumhuriyet Meydanı'yla Konak İskelesi'ne kadar olan bölümü doya doya yaşayabildiÇimizi zannetmiyorum.
Dolayısıyla Kordon'da hayat genellikle bugünkü Zara'nın olduÇu binadan başlıyor Deniz Restoran'a kadar devam ediyor. Geri kalan bölümde canlılık istenildiÇi gibi deÇil.
Geçen haftanın en fazla tartışılan konusu seyir teraslarıydı. Şahsen ben seyir teraslarının kaldırılmasını istemiyorum. Ancak bir konuya da dikkat çekmek istiyorum.
Bugünkü haliyle de bırakılması taraftarı deÇilim. Hafta sonu özellikle gidip baktım. Teraslarda oturduÇunuzda mutlaka bir şeyler içmek zorundasınız. Artık İzmir'in klasiÇi haline gelmiş Pasaport kahvesinin önündeki terastan bahsetmiyorum; Konak Pier'e kadar uzanan bölümde yürüdüÇünüzde göreceksiniz.
Oralarda seyyar çayhaneler kurulmuş; hijyenden söz etmek mümkün deÇil.
Kısacası bu tartışmaları fırsat bilerek belediye görevlileri de denetimlerini sıklaştırarak burayı derleseler toparlasalar iyi olur.
* * *
Kordon İzmir'in en önemli yeri. Ama dediÇim gibi Kordon'un çoÇu bölgesi cansız ve kullanılmıyor. Oysa büyük projelerle buraya yeni kimlik kazandırmak mümkün.
ÖrneÇin İTO Başkanı Ekrem Demirtaş'ın hazırladıÇı Dalgakıran Projesi'ni duyduÇumda çok heyecanlanmıştım. Anlaşılıyor ki; bırakın projeyi gerçekleştirmek adını bile duymaya bazılarının tahammülleri yok.
İzmer yani Konak Pier'i işleten firma itiraz etmiş, burasının kullanım hakkının kendisinde olduÇunu söylemiş. Birincisi Konak Pier'i devreden anlaşmanın dalgakıranı da kapsaması büyük bir hatadır. Pier, İzmir'in gündemini fazlasıyla meşgul etmiştir. Elbette buranın eski haliyle kalması gerektiÇini söylemiyorum ancak kentin siluetini etkileyen bazı projelerin hukuksal zemine oturması gerektiÇini savunuyorum.
* * *
İkincisi de Konak'ın bugünkü kimliÇinden sıyrılıp İzmir'in vizyonunu deÇiştirecek bir projeye ihtiyacı olduÇudur.
Pasaport'taki mendireÇe denizden ulaşımın yanı sıra 18 metre yerin ve denizin altından geçecek 250 metre uzunluÇunda tünelden geçilmesi planlanıyor. Tünel üzerinde ve denizin altında akvaryum inşa edilmesi, tünelden çıkıldıÇında 4 bin metrekarelik platformda sergi salonları, restoranlar, sualtı müzesi ve İzmir Evi'nin olması düşünülüyor. Yine kazıklar üzerinde bir amfitiyatro yapılması, Pasaport iskelesinin bulunduÇu platformun butik otel şeklinde düzenlenmesi isteniyor. Ve İzmir'e yakışır bir yat limanı….
Bunları istemek İzmir adına kötü bir şey midir?