İzmir için el sıkıştılar

 

İzmir için el sıkıştılar

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bir araya gelen 72 kurum ve kuruluş, kentsel dönüşümden İzmir’in sağlık profiline kadar pek çok önemli çalışmaya imza atacak…
“Sürdürülebilir gelişme” ve “refah seviyesini artırmak” için Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı kapsamında kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla Sağlıklı Kentler Platformu’nu hayata geçiriyor.Sağlıklı Kentler Platformu, ilk toplantılarını önümüzdeki hafta içinde yapacak. Pazartesi günü başlayacak toplantılar, dört gün sürece.  Pazartesi, Salı Çarşamba günkü toplantılar Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol’de, Perşembe günkü son toplantı ise Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu’nda yapılacak.Projeye destek için İzmir’deki sivil toplum örgütlerine yapılan çağrıya yanıt veren yaklaşık 39 sivil toplum örgütü, vilayete bağlı çeşitli müdürlükler, belediye şirketleri ve ilçe belediyelerinin katılımı ile toplam 72 farklı kurum ve kuruluşun katılımı ile oluşan Sağlıklı Kentler Platformu toplantılarda, İzmir ili kent sağlık profilinin oluşturulması konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayında Valilik ve İzmir’deki tüm üniversitelerle Proje Ortaklığı Çerçeve Anlaşması imzalamıştı. Bu sayede, Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının kentteki mülki idare, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri aracılığı ile geneline yayılmasını, İzmir’e mal olmasını ve kurumlar arasında uyum, eşgüdüm ve koordinasyon sağlanması hedefini gerçekleştirmiş olacak.
EXPO’ya da destek
Sağlıklı Kentler Birliği’nin 6-7-8 Eylül 2007 tarihlerinde 3. yıl konferansına ev sahipliği yapacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın da konseptine uygun olarak çeşitli etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirerek, daha sağlıklı kentler yaratılması konusunu masaya yatıracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle “Kentsel dönüşüm” alanında yaptığı çalışmaları diğer belediyeler ve yerel yönetimlerle paylaşma şansı bulacak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak. 8 bin 500 yıllık tarihinden bu yana her zaman “sağlık” merkezi olan İzmir, Sağlıklı Kentler Birliği projesi ile EXPO iddiasını daha da güçlendirecek.
Kent olanakları eşit dağıtılacak
Kentleşmenin artması ve yoğun göçler nedeniyle, kent ve kentli sağlığını yoğun biçimde çalışma alanına alan Dünya Sağlık Örgütü; yoksulluk, şiddet, sosyal dışlanma, kirlilik, standardın altında olan barınma, orta ve genç yaştaki insanların karşılanamayan ihtiyaçları, evsiz insanlar ve göçmenler, sağlıksız yerleşim planlaması, katılımcı çalışmaların eksikliği ve eşitsizlik ile sürdürülebilir gelişme konusuna ciddi şekilde eğilme ihtiyacı şeklinde sıralanabilecek sağlık alanında büyüyen tehditleri vurgulayarak, bu konuların iyileştirilmesi ve yaşam standartların yükseltilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı Kentler Birliği ise bu çalışmalar kapsamında kentlerin “daha sağlıklı” olması ve kentlinin genelinin kentin olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını hedefliyor.
Yenigün / 21.07.2007