Zeytinlere ‘acele’ kıyım!

Aliağa'da, zeytin ağaçlarının termik santral için kesiminin devam ettiği bildiriliyor

Zeytinlere 'acele' kıyım!

EGEÇEP, ENKA'nın Aliağa'da giriştiği zeytin ağacı kıyımının durdurulması için İzmir Valiliği'ne başvurdu.

İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- ENKA Holding'in, Aliağa'da kurmak istediği termik santral için, ÇED olumlu raporunu beklemeden bölgedeki zeytinleri kesmeyi sürdürdüğü bildirildi. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla İzmir Valiliği'ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, 17 yıl önce de Japon ithal kömürüne dayalı olarak Aliağa'da yapılmak istenen termik santral girişiminin, İzmir'den Aliağa'ya dek oluşturulan insan zinciri gibi demokratik halk hareketi ve Danıştay kararlarıyla durdurulduğu anımsatıldı.

Aradan geçen yıllarda, kirletici tesislerin sayısında artış olduğu, bölgenin Türkiye'nin havası en kirli yerleşimlerin başında geldiği vurgulanan dilekçede, şu görüşlere yer verildi:

"Henüz ÇED süreci başlamadan bölgede girişilen zeytin ağacı kıyımı durdurulmalıdır Yapılan kıyım, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun'a aykırıdır. Henüz termik santralı kurulmasına ilişkin gereken izinler alınmadan sürdürülen zeytin ağacı kıyımının durdurulması için gereken talimatın verilmesini, başvurumuz üzerine yapılan işlemler hakkında Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında tarafımıza bilgi verilmesini diliyoruz."

(Termik santral için ÇED raporu çıkmadı, ancak bölgedeki zeytin ağaçları hızla kesiliyor. )

Cumhuriyet Ege / 02.05.2008