Zeytine yönetmelik saldırısı

OZAN YAYMAN

Zeytinlik alanları yasalarla ele geçiremeyen maden lobisi, yönetmelik yoluyla koruma kalkanını delmeye çalışıyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nden Murat Narin, ‘Maden Yasası’yla yapamadıklarını şimdi Zeytin Yasası Yönetmeliği’ni değiştirerek yapmak istiyorlar. Ancak bu girişimlerinin sonucunda Yüce Divan’da yargılanabilirler. Çünkü hiçbir yönetmelik, yasanın üzerinde yer alamaz’ dedi.

Zeytin alanlarını madencilik faaliyetine açmak için Maden Yasası’na hüküm ekletemeyen çevreler, söz konusu istemlerini, yönetmelik yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Zeytincilik Yasası’nda yer alan, “Zeytin alanlarının 3 km yakınında zeytinyağı işliği dışında hiçbir endüstriyel tesis kurulamaz” yönündeki hükmü yıkmak isteyen kesim, şimdi de yönetmelik değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Zeytincilik Yasası’nın, koruyucu hükümleri, bu yolla çiğnenmek isteniyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, yönetmeliğin, yasadan üstün kabul edilmesi için uğraş veren siyasi iradenin, anayasa suçu işlediği savunuluyor. Yönetmeliklerin, yasanın üzerinde olamayacağı, yasayı ikinci planda bırakamayacağı vurgulanıyor. Söz konusu yönetmelikle yapılmak istenenin, son süreçte, zeytin alanlarının endüstriyel işletmeciliğe açılması için sürdürülen girişimlerin yeni bir halkası olduğuna dikat çekiliyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik hazırlığında olması, zeytin üreticileri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Değişiklikle zeytin alanlarında, elektrik üretim tesisi, madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik girişimle yapılmasına olanak tanınmak isteniyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nden Murat Narin, gelişmeyi şu sözlerle yorumluyor:

“Maden Yasası’yla yapamadıklarını şimdi Zeytin Yasası Yönetmeliği’ni değiştirerek yapmak istiyorlar. Ancak bu girişimlerinin sonucunda Yüce Divan’da yargılanabilirler. Çünkü hiçbir yönetmelik, yasanın üzerinde yer alamaz. Yapılmak istenen girişim açık biçimde anayasanın amir hükümlerine aykırıdır.”

Narin, hazırlık aşamasında olan yönetmelikle, yasanın üzerinde söz sahibi olmak istenildiğine dikkat çekerek, “Zeytin alanlarını koruyan Zeytincilik Yasası’nı hükümsüz hale getirmek istiyorlar. Maden lobisinin çok uzun süreden beri, zeytin alanlarında gözü var. Bu anlamda Maden Yasası’na madde eklemeyi ve zeytinlikleri maden faaliyetlerine açmayı planlamışlardı. Zeytin üreticisinin kararlı tavrı sonucu istedikleri düzenlemeyi TBMM’den geçiremediler. Ancak gelişmeler gösteriyor ki, maden lobisi boş durmuyor ve zeytin alanlarından gözünü kaldırmıyor” diyor.

Narin, söz konusu yönetmeliğin hukuk dışı bir uygulama olacağını söyleyerek, “Yönetmeliğin taslağını hazırladıkları yönünde bilgiler alıyoruz. Görüş almak üzere ilgili diğer bakanlıklara gönderildiğini öğrendik. Bir tarafta yasa var, öbür tarafta yasayı yok saymak için yönetmelik hazırlıyorlar. Bu nasıl bir çelişkidir? Ama Başbakan, 23 Nisan günü bu ve benzeri uygulamalarının ipucunu, koltuğuna oturttuğu çocuğa, ’Şimdi Başbakan’sın asar kesersin’ diyerek vermişti. O gün çocuğa söylediğinin şimdi karşımıza çıktığını görüyoruz” yönünde görüş belirtti.

Narin, AB’de, bir dönüm arazide 10 zeytin ağacı yer alması halinde, o alanın, zeytinlik olarak kabul edildiğini söyleyerek şu görüşlere yer veriyor:

“Biz de üzerinde binlerce zeytin ağacı olan alanlar ise madencilik başta olmak üzere farklı endüstriyel işletmeciliğe açılmak isteniyor. Bunu da, zeytinlikleri koruyan yasayı çiğneyecek yönetmelik değişikliğiyle gerçekleştirmek istiyorlar. Üstelik zeytin alanlarını, kamuya ait olanlar ve özel şahıslara ait olanlar diye ikiye ayırıyorlar. Bu da ayrı bir anayasa ihlalidir. Anayasanın eşitlik ilkesine açık biçimde ters bir durum söz konusu.”

 

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 18.01.2011