YÜZ BİNLER İŞ BIRAKTI, ON BİNLER ALANLARDA HAYKIRDI: “ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK”

YÜZ BİNLER İŞ BIRAKTI, ON BİNLER ALANLARDA HAYKIRDI: "ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK"

Hükümet'in hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı Emek Platformu'nun aldığı karar doğrultusunda, çalışanlar bugün (14 Mart 2008) saat 10.00'da iki saat süreyle iş bıraktı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de alanlarda toplanan on binlerce kişi attıkları sloganlarla yasa tasarısını ve AKP Hükümeti'ni protesto ederken, Emek Platformu Başkanlar Kurulu da yürüyerek geldikleri Başkent Elektrik A.Ş. önünde basın açıklaması yaptılar.

SSGSS Yasa Tasarısı'nı protesto etmek için Ankara'da düzenlenen eylem, çalışanların, emek-meslek örgütü temsilcilerinin Numune Hastanesi önünde toplanmasıyla başladı. Taşıdıkları dövizler, attıkları sloganlarla tasarıyı ve AKP Hükümeti'ni eleştiren çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı'nın önünden geçerek Abdi İpekçi Parkı'na geldiler. Abdi İpekçi Parkı'nda toplananlara konuşan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Sinan Adıyaman, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, yasa tasarısını eleştirdiler ve tasarının geri çekilmemesi halinde "genel grev" uyarısı yaptılar.

Eylemin başladığı saatlerde, Emek Platformu Başkanlar Kurulu yürüyerek Başkent Elektrik önüne geldi. Burada, Platform adına ortak açıklama Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu tarafından yapıldı. Kumlu, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı konusunda taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda, tasarının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandığı gün Ankara'da eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Emek Platformu İstanbul bileşenleri ise, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi. Sloganları, dövizleri ve pankartlarıyla, SSGSS Yasa Tasarısı'nı, Başbakan Erdoğan'ı ve hükümeti protesto eden çalışanlar, Cerrahpaşa'dan Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Saraçhane'de toplanan çalışanlar, burada yaptıkları açıklamada yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

İzmir'de de iş bırakan işçiler Basmane'de toplanacak Konak Meydanı'na yürüdüler.

Katılımın yüksek olduğu eylemlere, vatandaşlar da destek verdi.

EMEK PLATFORMU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına ilişkin itirazlarımız var. Bu itirazlarımızı, dün, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediğimiz basın toplantılarıyla dile getirdik, bugün de iki saat süreyle "çalışmama hakkımızı" kullanıyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmazsa, tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandığı gün, Ankara'da olacağız.

Değerli arkadaşlarım, Biz bu güne gelene kadar hep diyalogdan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. "Yapmayın", "etmeyin", dedik… "olmuyor" dedik… "Efendiyiz ama ensemizde boza pişirtmeyiz" dedik…"Mütevazılığımızı istismar etmeyin" dedik…

Dinlediler… Ama uygulamada ciddi bir değişiklik göremedik.

Değerli Arkadaşlarım, Biz nemelazımcı olamayız. Kabuğumuza çekilip, önümüze her gelen yasaya "evet" diyip, çalışanlara kötülük yapamayız. Biz, yüz binlerin sözcüsüyüz.

Görevimiz, fakir fukaranın dertlerinin çözümlenmesinden, demokrasinin korunmasına kadar geniş bir çalışma alanını kapsar… Emek örgütlerinin, vaatlerine sadık, halktan, demokrasiden ve haktan yana iktidarlara nasıl sahip çıktıkları, batı demokrasileri tarihinin en şerefli bölümlerini meydana getirir. Ve biz de halktan, demokrasiden ve haktan yana her iktidarı, başımızın üzerinde taşımaya hazırız. Bizim sade ve masum bir amacımız var. Çalışanlarımızın sosyal devlet çatısı altında mutlu, huzurlu çalışmalarını, geleceğe güvenle bakmalarını istiyoruz.

İddiaların aksine, ne ideolojik yaklaşıyor, ne yalan söylüyor, sadece ve sadece bu masum amaç için mücadele veriyoruz. Dün, 7 bin prim gün ve 58-60 yaşa karşı verdiğimiz mücadelede bizimle omuz omuza olanların, bugün iktidar oldukları için 9 bin prim gün ve 65'yaşı öve öve bitirememelerini hazmedemiyoruz. Sosyal güvenliğe bakış açımızın oturduğumuz koltuğa göre değişmemesi gerektiğini düşünüyoruz…

Değerli arkadaşlarım, Bugün, işçiler, memurlar, emekliler kazanılmış haklarını kaybetmeme mücadelesi için ayağa kalkmıştır. Çünkü gelinen noktada bu eylem artık bir ihtiyaçtır! Hükümete düşen görev, tasarıyı allamaya pullamaya çalışmak değil, taleplerimizi hemen dikkate alarak tasarıda gerekli değişikliği yapmaktır.

Bu ses eş ve çocuklarımızla birlikte 20 milyon insanın sesidir… Halkımızın tümünün bizi desteklediğini de biliyoruz. Eylemlerimize katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.

Hoşgörüsünden dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da soğukkanlı ve sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Biz, barış ve istikrar içinde bir Türkiye istiyoruz.

Umuyoruz ki hükümet bu olgun eylemlerden gerekli mesajı çıkarmıştır. Umuyoruz ki Hükümet, gereken uzlaşma zeminini hazırlayacak ve ülke gerçeklerine göre sosyal güvenlik tasarısındaki değişikliği yapacaktır. Bizim maksadımız kavga etmek değil, soğuk kanlılıkla sükunetle konuyu çözüme ulaştırmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, eyleme katılan işçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği,
Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği,
Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, TÜRMOB