Yürütme Kurulu geçtiğimiz Cumartesi bir kez daha toplandı.

Kongre hazırlıkları ile ilgili görüşmeler için Kongre Yürütme Kurulu üyeleri geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00'de Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nde bir araya geldi. Toplantıda kongreye ilişkin hazırlıklar gözden geçirildi. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri dışında çalışma komisyonlarında yer alan akademisyen üyeler de katıldı.

Kongre programı ile birlikte, organizasyon hazırlıklarının görüşüldüğü toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.