Yönetim Kurulu İlkeleri

16.Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısı 22 Şubat Cumartesi günü şubemiz mekanında yapılmıştır. Yönetim Kurulunun çalışma esaslarını içeren aşağıdaki ilkeler yönetim kurulu üyelerince imza altına alınmıştır.

Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri

 1. Yönetim kurulu toplantıları gündemle toplanır. Gündem, toplantı öncesinde tüm yönetim kurulu üyelerinin katkısı ile belirlenir ve toplantı tarih, yer ve saati ile birlikte tüm oda üyelerine iletişim araçları ile iletilir.

 2. Yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen üyeler tarafından yürütülür ve yönetim kurulu toplantıları, tutanakla kayıt altına alınır. Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanan tutanak, oda üyelerine duyurulur.

 3. Yönetim kurulu üyeleri, kolektif bir çalışmanın sorumluluğu ile hareket ederler. Yönetim kurulu üyeleri arasında, asil ya da yedek üye ayrımı yapılmaz. Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan yasal ve teknik işbölümü, sadece işleyişe ilişkin olup, söz hakkında bir ayrıcalık oluşturmaz.

 4. Yönetim kurulu, yasal olarak zorunlu olan görev dağılımının, kolektif işleyişe zarar vermesini engellemek için mücadele eder; yönetim kurulu adına katılım gösterilen toplantılarda ve etkinliklerde, imza altına alınan metinlerde, basın ile ilişkilerde sadece ” yönetim kurulu adına yönetim kurulu üyesi” imzası kullanılır.

 5. Yönetim kurulu, katılım göstereceği etkinliklere ortak karar verir. Yönetim kurulu, gerek kendi içinden gerekse oda üyeleri arasından, yönetim kurulunu temsil etmek üzere görevlendirme yapabilir. Görevlendirme, yönetim kurulu toplantısında, ortak karar ile yazılı hale getirilir ve görevlendirilen üyeye, yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirme yapılır. Görevlendirilen üyeler, yönetim kurulu adına sorumluluk alırlar. Olanaklar izin verdiği ölçüde, etkinliklere iki kişi katılım gösterilmesine özen gösterilir.

 6. Katılım gösterilen etkinliklerde, yönetim kurulu adına yapılan sunumların ya da ifade edilen görüşlerin, etkinlik, sunum ya da röportaj öncesinde yazılı olarak yönetim kuruluna iletilmesine dikkat edilir. Sunum ve görüşlerin, etkinlik, sunum ya da röportaj öncesinde yazılı olarak iletilememesi durumunda, etkinlik sonrasında yönetim kuruluna bir bilgilendirme raporu sunulur.

 7. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde kurum ve kuruluşlarla görüşme yaparlar ve bu görüşmelerde yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Yönetim kurulu adına kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapılır.

 8. Yönetim kurulu, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Genel Kurulu öncesinde üç toplantıda bir araya gelen ve imzaları kayıt altına alınan şehir plancılarının ortak iradesinin bir parçası olarak belirlenmiş ve seçimlere katılmıştır. Belirlenen çalışma ilkelerine uymayan yönetim kurulu üyeleri, ortak iradenin kararı ile geri çağrılabilir. Geri çağrılan yönetim kurulu üyesi, resmi olarak asil ya da yedek üye olması fark etmeksizin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eder.

 9. Yönetim kurulu, Şehir Plancıları Odasının, kent gündemlerine ilişkin sözünün güçlü ve ciddiye alınır olmasına, bunun için de ayrıntılı bir çalışma yapılmasına özen gösterir.

  1. Yönetim kurulu, konuyu gündeme aldığını ve ayrıntılı açıklamayı ne zaman yapacağını açıkça kamuoyu ile paylaşır,

  2. Yönetim kurulu tarafından, çalışma yapmak üzere görevlendirme yapılır,

  3. Görevli üyeler tarafından hazırlanan taslak, yönetim kurulu ve yönetim kurulu tarafından belirlenen üyeler ile paylaşılır,

  4. Açıklamanın son hali, yönetim kurulu imzası ile başta internet sitesi ve sosyal medya hesapları olmak üzere yayınlanır.

 10. Yönetim kurulu üyeleri, yazılı ve sözlü olarak kişisel görüşlerini açıklamada serbesttir. Ancak, yönetim kurulu adına yapılan sözlü ve yazılı tüm açıklamalarda, yönetim kuruluna karşı sorumludurlar ve açıklamalar yönetim kurulunun onay ve denetimine açıktır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 16.Dönem Yönetim Kurulu