Yönetim Kurulu kararları sitemizde yayınlanmaya başlayacak

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, çalışma programımızda yer aldığı gibi bundan böyle internet sitemizde yayınlanacak. Şeffaf yönetim anlayışımızın gereği olarak; Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz geçtiğimiz Şubat ayından bu yana..

toplantılarda alınan kararlar, çok yakında sitemizde yayınlanmaya başlayacak. Bu vesileyle Yönetim Kurulu toplantılarımızın üyelerimize açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu