YÜKSEL ÇAKMUR DTM’nin peşini bırakmıyor

YÜKSEL ÇAKMUR DTM’nin peşini bırakmıyor

Kocaoğlu'nun Dünya Ticaret Merkezi Projesi'ne ilişkin Güçbirliği Holding ve EGS'yle anlaştıklarını açıklaması Çakmur'un tepkisini çekti. Hukuksal mücadeleyi bırakmayacaklarını belirten Çakmur, 'Kamu çıkarı bu mu? Bu işadamları Londra Hyde Park'tan, New York Central Park'tan, 'yatırım yapacağız' diyerek 35-40 dönüm yer alabilirler mi?' diye sordu.

Belediyenin, Güçbirliği Holding ve EGS’yle olan yeni anlaşmasının “hukukun arkasından dolanmak” olduğunu söyledi Basmane'deki Dünya Ticaret Merkezi Projesi'ne ilişkin alınan yargı kararları olduğunu anımsatan Çakmur, bu alanın Kültürpark'a kazandırılması gerektiğini söyledi. 

YUSUF ÖZKAN

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ve arkadaşlarının açtığı davalar sonucu Danıştay kararlarıyla 5 kez durdurulan Basmane'deki Dünya Ticaret Merkezi (DTM) Projesi, kent gündemindeki yerini koruyor. Çakmur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Konak'taki belediye binasının da içinde olacağı yeni bir DTM projesi konusunda taraflarla uzlaştıklarını açıklamasını, "yeniden hukukun arkasına dolanıyorlar" sözleriyle yorumladı. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bu alanın 1991 yılında yarışma sonucu belirlenen Kültürpark Projesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakmur, "15 yılda verilen yargı kararları ortadayken, yeni aldatmacalara gidiliyor. Kamu yöneticileri artık üzerlerine düşeni yapmalılar ve derhal tapu iptal davası açarak, 1991 yılındaki bütüncül plana dönmeliler" dedi.

Kent gündeminde yıllardır tartışılan konuda süreç, ana hatlarıyla şöyle işledi: İzmir Büyükşehir Belediyesi 1991 yılında, eski otobüs garajı olarak bilinen Basmane'deki arazinin kullanım biçiminin belirlenmesi amacıyla "Fuar ve Kültürpark Proje Yarışması" düzenledi. Yarışmada birinci olan eserin yaşama geçirilmesi amacıyla, aynı yıl imar planı değişikliğine gidildi ve söz konusu alan Kültürpark'la birlikte ele alındı.

Ancak bu plan uygulanmadan, iş başına gelen Burhan Özfatura yönetimi, alanı imar planıyla Kültürpark'tan kopararak, EGS ve Güçbirliği Holding'e yüzde 12'lik kat karşılığı hakla sattı. Savlara göre şirket, ­zmir Hilton'a ait sahte ruhsatla 1998 yılında kazı Çalışmalarına başladı. Özfatura, 1999 yerel seçimlerine 5 gün kala, gerekli yasal süre beklenmeden tapuları da şirkete devretti.

Yüksel Çakmur ve arkadaşlarının açtığı davada Danıştay, imar plan değişikliğini kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı bularak inşaatı durdurdu. Ardından gelen Ahmet Piriştina yönetimi de, 2 kez plan değişikliğine gitti. Çakmur ve arkadaşları, gerek büyükşehir belediyesi, gerekse uygulama imar planları hazırlamakla yükümlü Konak Belediyesi aleyhine açtıkları davaları kazandılar. Son olarak Konak Belediyesi aleyhine açılan 5. dava sürerken, sürece EGS'den doğan alacakları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da (TMSF) katıldı. TMSF'nin arsayı satış süreci, büyükşehir belediyesinin itirazıyla durduruldu.

Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, DTM iÇine büyükşehir hizmet binasının da yapılacağı yeni bir proje konusunda taraflarla uzlaştığını açıkladı. Kocaoğlu’nun formülüne göre, Güçbirliği Holding ve EGS Holding'in alandaki hisselerinden yüzde 9'ar pay, büyükşehir belediyesine devredilecek, böylece belediyenin toplam payı yüzde 30'a çıkacak. Eski plandaki "merkezi iş alanı" notu kalacak, yenisine "belediye hizmet alanı" notu eklenecek. Böylece plan "kamu yararı" işlevi kazanacak. Projeyi inşa edecek Güçbirliği Holding, başkanlık kapısı 9 Eylül Meydanı’na bakacak şekilde, hissesi oranında büyükşehir belediyesi hizmet binası da yapacak. Eski plandaki "opera salonu" notu ise yenisinde bulunmayacak.

Gaziemir’de yeni fuar alanını yaşama geçirdiklerini anımsatan Kocaoğlu, bu nedenle DTM arsasının Kültürpark'la bağlantısının kesildiğini söyledi. Çakmur ise yeni projenin de gerçekleri halktan gizlemeye yönelik olduğunu söyledi. DTM alanının kentin en gözde yerlerinden biri ve kamu malı olduğunu vurgulayan Çakmur, Kültürpark'ın dokuzda biri büyüklüğündeki bu yerin peşkeşine seyirci kalmayacaklarını söyledi. Sade bir yurttaşın bile yüzde 10 karşılığında böylesi bir arsayı elden Çıkarmayacağını belirten Çakmur, "Kamu idarecileri üzerine düşeni yapmadığı, bu peşkeşle ilgili suç duyurusunda bulunmadığı iÇin hala biz uğraşıyoruz" dedi. Yeni formülü de bugünkü belediye yönetimine yakıştıramadığını belirten Çakmur, şöyle konuştu:

"Kamu Çıkarı bu mu? Bu işadamları Londra Hyde Park'tan, New York Central Park'tan, 'yatırım yapacağız' diyerek 35-40 dönüm yer alabilirler mi? Bir belediye başkanı, kendi arazisi için böyle bir anlaşma yapar mı? İş merkezinin ortasında belediye mi olur? Basmane arazisi gibi kaç tane arazi var? Kamu yöneticisi olarak ticari Çıkarlardan yana mı olacaksınız, fuardan yana mı olacaksınız? Ben fuardan yana oldum ve oluyorum. Şimdi yapılması gereken hukukun arkasına dolanmadan tapu iptal davasının açılması ve bu alanın Kültürpark'a yeniden kazandırılmasıdır."

Cumhuriyet Ege / 29.02.2008