Yüksek yapılara yeşil ışık yakıldı

{nomultithumb}Koruma Kurulu, Ege Palas Oteli hakkındaki itirazı görüştü. Yeni plan yapılması kararını aldı. Hem otelin hem de Alsancak'taki gökdelenlerin önü açılmış oldu

UTKU BOLULU İzmir DHA – 27.12.2006

İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Ege Palas Oteli hakkındaki plan deÇişikliÇi kararına geçit vermedi. Böylece Alsancak'ta çok katlı gökdelen yapımına imkan saÇlandı.
Yıllardır davası süren 21 katlı, 61 metre yüksekliÇindeki Ege Palas Oteli'nin 9 metre 80 santime düşürmeyi öngören Konak Belediyesi'nin "yıkım planı", Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmadı. Konak Belediyesi yeni imar plan deÇişikliÇini 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na gönderdi.
Kurul'un, onaylaması durumunda Otel'in ruhsat iptali ve yıkılmasıyla ilgili süreç başlayacaktı. Bu kritik karar sürecinde, Kurul toplantılarında oylar ikiye bölündü. Oy çokluÇuyla da olsa bir karar çıkmadı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel MüdürlüÇü'ne gönderilen karar, iade edildi. Bunun üzerine, Kurul üyelerinden daha önce dava açan tarafta Mimarlar Odası Sekreteri olarak yeralan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Topal ve Büyükşehir Belediyesi eski İmar Daire Başkanı İhsan Tutum, oylama dışında bırakıldı. Kurul, 5 karşı 1 oyla 23 Ekim 2006 günü, hem Ege Palas Oteli'ni kurtarabilecek, hem de bölgede yeni yüksek yapılara olanak saÇlayabilecek karar aldı.

Bölge için yeni plan yapılacak
Kurul, Ege Palas otelinin yapımından sonra Alsancak'da 6.80 ile 30 metre yükseliÇinde yapılaşmaların oluşması nedeniyle bölgede, arazi kullanım, ulaşım ve yoÇunluk deÇişiklikleri saptandıÇını belirtti. GündoÇdu Meydanı ile Alsancak (Vahap Özaltay) Meydanı arasındaki alan bütünü ele alınarak, bir planlama çalışması yapıldıktan sonra konuyu deÇerlendirebileceÇi kararı aldı.
Bu şekilde, Konak Belediyesi'nden yeni bir plan yapmasını istedi. Böylece herşeyin bittiÇi anda ortaya çıkan umutla Ege Palas'ın kurtulması gündemi geldi.

Tunçağ: Spekülasyon olmasın

Konak Belediye Başkanı Muzaffer TunçaÇ, "Bölgede Ege Palas'tan sonra yapılmış ve yapılmakta olan yüksek yapılar var. Kurul, aldıÇ kararla bunları dikkate almamızı istiyor. Hem de bölgesel planlamayı öngörüyor. Ancak bu karar çeşitli spekülasyonlara yolaçabilir. Bu nedenle, ben kamuoyunda tartışmaya açıp, yapılacak bir panel, arama konferansıyla sonuca varmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Zorlu: Belediyeler rahatladı

Ege Palas Oteli'ni işleten Alsancak Turizm İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi YÖnetim Kurulu Başkanı Nafiz Zorlu, "Bugün için olabilecek en iyi haber. Ne olacaÇını belediye sormak lazım. Ancak, Kurul 'çevreyi dikkate al, yeni plan yap' diyor. Bizim için sevindirici. Aynı zamanda Büyükşehir ve Konak Belediyeleri'ni de rahatlatır. Bu karar belediyelere de cesaret verir" dedi.

Mahkemenin kararı böyle

Mahkeme, 1 Mart 2000'de, "Mevcut taşıt-yaya sirkülasyonunu ve otopark sorununu daha da arttıracaÇı, bölgedeki diÇer parsel sahiplerinin yapılanma hakkı 3 ve 7 katla sınırlı tutulurken, otele 61 metre yükseklik verilmesinin plan kararlarıyla oluşacak yararın, adil daÇıtım ilkesine ters düştüÇü ve 9.80 metreye düşürülmesi gerektiÇi" yönünde karar verdi.