YÖK Genelgesi İptal Edildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve meslek örgütlerinin yönetim ve denetim organlarında yer alabilmelerini görevlendirmeye bağlayan genelgesi TMMOB tarafından açılan dava sonucunda Danıştay Sekizinci Daire tarafından iptal edildi.

Genelgenin iptaline ilişkin karar için tıklayınız.