Yeraltı otoparkına mahkemeden ’hayır’

Yeraltı otoparkına mahkemeden ’hayır’

İZMİR 1. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark içine 591 araçlık yeraltı otoparkı yapmasını sağlayan Konak Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli imar planını iptal etti. Mahkeme, inşaatını temel çukuru aşamasında durdurduğu planın iptali için dava açan Ziraat Mühendisleri, Şehir Plancıları ve Peysaj Mimarları Odaları İzmir Şubeleri’ni haklı buldu.

TEMYİZEGİDECEK

İptal kararıyla ilgili gerekçelerin başında önerilen yeraltı otoparkının Kültürpark’ın yeşil alan olarak işlevlerini olumsuz etkileyeceği yeraldı. Büyükşehir Belediyesi’nin sadece Kültürpark’ın otopark gereksinimi karşılamak için yapıldığı yönündeki itirazına karşın, plandaki "Genel otopark" ve Meclis kararındaki "bölgenin artan otopark gereksinimini karşılamak" ifadeleri Mahkeme tarafından dikkate alındı. Büyükşehir Belediyesi kararı temyiz edecek. Geri kalan temel çukurları, temyiz kararından sonra, aksi bir gelişme olmazsa doldurulacak.

Hürriyet Ege / 14.02.2008