Yeraltı otoparkına izin yok

Yeni Asır – 06-Eylül 2008 Cumartesi

DANIŞTAY 6. DAİRESİ, KÜLTÜRPARK'TA YAPIMI PLANLANAN İNŞAATA KARŞI ÇIKTI

İzmir'de sivil toplum örgütleriyle Büyükşehir Belediyesi arasında tartışma yaratan proje iptal oldu

ERTAN GÜRCANER

Danıştay 6. Dairesi, İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin Kültürpark içine 591 araçlık yeraltı otoparkı yapmasını sağlayan Konak Belediye Meclisi'nin 1/1000 ölçekli imar planını iptal kararına, Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla birlikte fuarın altına otopark projesi rafa kalkmış oldu.
 
4 SENE GEÇTİ

İzmir'de sivil toplum örgütleriyle Büyükşehir Belediyesi arasında tartışmalara neden olan Kültürpark'taki yeraltı otoparkı projesiyle ilgili açılan üç davadan birinde hukuki süreç tamamlandı. Yeraltı otoparkıyla ilgili 13 Temmuz 2004'te imar plan değişikliğiyle başlayan süreç, 4 yıl sonra planın iptaliyle sona erdi.

ŞEHİRCİLİK İLKESİ
İzmir 1. İdare Mahkemesi, 20 Kasım 2007 tarihinde aldığı kararla Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta yapmak istediği kapalı otoparkın İzmir'in tarihsel süreci içinde kent kimliğini, peyzajını oluşturan sosyal etkinliğe ve yeşil alan işlevleri dışında olduğuna karar verdi. Yeraltı otoparkıyla ilgili koruma amaçlı imar plan değişikliğinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar, koruma mevzuatına ve kamu yararına uyarlılık bulunmadığını belirten mahkeme, "Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline" kararı verdi.

OLUMSUZ ETKİLER
İptal kararıyla ilgili gerekçelerin başında; yeraltı otoparkının Kültürpark'ın yeşil alan olarak işlevlerini olumsuz etkileyeceği yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin "Tesis sadece Kültürpark'ın otopark gereksinimi karşılamak için yapılıyor" yönündeki itirazına karşın, plandaki "genel otopark" ve Meclis kararındaki, "bölgenin artan otopark gereksinimini karşılamak" ifadeleri bu aşamada mahkeme tarafından dikkate alındı.

UYGUN BULUNMADI
Kararda, kent merkezine ve Alsancak'a hizmet etmesi önerilen yeraltı otoparkının şehircilik ve kentsel koruma ilkelerine uygun olmadığına, getireceği trafik akışı ve yoğunlunun Kültürpark'ın yeşil alan işlevlerini etkileyeceğine, doğal tarihi ve kültürel değerlere zarar verebileceğine dikkat çekildi.

DAVALAR SÜRÜYOR
Yeraltı otoparkıyla ilgili olarak açılan üç davadan da iptal kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi Danıştay'da kararları temyiz etti. Danıştay 6. Dairesi, mimar Nejat Saygıner ve avukat Noyan Özkan'ın açtığı davada 24 Temmuz 2008 tarihinde verdiği kararla, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Danıştay'dan, "Temyiz edilen idare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından bu konudaki istemin reddi" şeklinde karar çıktı. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı otopark projesi rafa kalkmış oldu. Danıştay'daki diğer temyiz davaları ise sürüyor.

Piriştina döneminde başlamıştı
Projelendirme çalışmaları Ahmet Piriştina'nın başkanlığı döneminde başlayan yeraltı otoparkı önce 1000 araç kapasiteli olarak öngörüldü, ancak İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun eski TRT binasının bulunduğu alanın altına izin vermemesiyle 591'e düştü. Kapalı otoparkın ihalesi 4 milyon 610 bin YTL bedelle gerçekleştirildi.
Kültürpark 26 Ağustos kapısından girişte, yolun sağ ve solunda yıkılan Türkiye pavyonu ve Özdemir Sabancı Pavyonu ile diğer binalardan kalan alanın altına yapılacaktı. Otoparkın temel çukurunun yolda kalan bölümleri, açılan davalarda alınan yürütmenin durdurulması kararlarından sonra donduruldu.  Geri kalan temel çukurlarının çevresi kapatıldı. Mahkeme kararının ardından büyükşehir belediyesinin ne gibi bir tutum takınacağı ise merak konusu oldu.