Yeraltı otopark inşaatı durdu

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Kültürpark'taki çalışmaya itiraz eden iki kişinin açtığı davayı sonuçlandırdı

 

SÜLEYMAN SAĞAT (HABER MERKEZİ)

 

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta Ağustos ayında yapımına başladığı yeraltı otoparkı inşaatının durdurulması yönünde karar aldı. Mahkeme, yeraltı otoparkının yapımına olanak veren Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği'nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davayı görüştü; "Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı" gerekçesiyle yürütmeyi durdurmayı kararlaştırdı.

Zarar büyümesin
Davayı açanlardan Mimar Nejat Saygıner ve Avukat Noyan Özkan, İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin aldığı karar üzerine yazılı açıklama yaparak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ'dan daha fazla doğa, kültür ve bütçe zararına neden olunmadan şantiye sahasında her türlü inşaat faaliyetinin durdurulmasını talep etti. Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin plan değişikliği kararlarıyla, Ağustos ayında başlatılan Yeraltı Otoparkı inşaatının durdurulaması ve iptali amacıyla belediyeler nezdinde yapılan tüm itirazların reddedildiği hatırlatıldı.

Önce itiraz etti
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 13 Temmuz 2004'te 1/5000'lik Koruma Amaçlı İmar Planı'nda, Kültürpark'ta yeraltı otoparkının yapımına olanak sağlayan değişiklik yapıldı. 2 Eylül 2005'te Konak Belediyesi de bu değişikliği Meclis'ten geçirdi. Saygıner, iki karara da askı süresinde itiraz etti. Büyükşehir ve Konak, Saygıner'in itirazlarını reddetti; Büyükşehir ihaleye çıktı.
Bunun üzerine yasal yollara başvurmaya karar veren Saygıner, "17 Mayıs 2006'da, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda yapılan değişikliğin iptali ve yürütmenin durdurulması için İzmir 1. İdare Mahkemesi'de dava açtık" dedi. Saygıner, karara yaptığı itirazı değerlendirmeden projeyi ihaleye çıkaran Büyükşehir Belediyesi'nin, açtığı davayı da dikkate almadan Ağustos 2006'da otopark inşaatını başlattığını dile getirdi.

'Şehirciliğe aykırı'
Kültürpark'ta otopark yapımının şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğunu savunan davacılardan Mimar Nejat Saygıner, şu açıklamayı yaptı:
"Bu uygulama, kentin trafik ve otopark sorununa getirilen çözümün bir parçası değil. Uygulanması halinde Kültürpark, araç trafiğine açılmış olacak. Kentlinin dinleneceği spor yapacağı bir alanın otopark haline getirilmesi, mantığa uygun değil. Burası, yeşil alan ve kentin akciğeri olarak kalmalı. Kültürpark, esas işlevi olan park karakterine kavuşturulmalı. Her türlü açık ve kapalı otopark uygulamasından vazgeçilmeli. Kültürpark, 2. dereceden doğal SİT ve tarihi SİT konumunda. Bu nedenle alanın şu anda açık otopark olarak kullanılması bile yasadışı."

YeniASIR 24.12.2006