İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK MADDESİNİN İPTALİ İÇİN

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 13 Nisan 2007 tarihli ve 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin 3. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurdu.

Dava dilekçesinde; söz konusu düzenlemeyle, mühendislik-mimarlık bürolarının da İşyeri Açma Yönetmeliği kapsamına alındığı belirtilerek, belediyeden işyeri açma ruhsatı almadan mühendislik – mimarlık bürosu açılmasının engellendiği, işyeri izin harcı alınması mümkün hale getirildiği ve ilçe belediye başkanına mühendislik-mimarlık bürosunu kapatma yetkisi verildiği kaydedildi. Dilekçede, meslek örgütünün izin ve denetimine tabi olan mühendislik- mimarlık bürolarına belediyelerce ruhsat verilmesini ve denetlenmesini getiren bu düzenlemenin Anayasa'nın 135. maddesiyle meslek örgütlerine verilen yetkinin ortadan kaldırılması niteliğini taşımakta olup hukuka aykırı olduğu, Belediye Kanunu'na aykırılık taşıdığı, Yönetmeliğin amacına ve dayanak kanunlarına aykırı olduğu ifade edildi.

Tmmob -13.06.2007