Yenigün’de İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı hakkında yer alan bir haberle ilgili bir açıklama !

Son günlerde, Ekim’de onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ile ilgili olarak gazetelerde çıkan ve odamızın adını anan bazı haberler hakkında şubemiz zorunlu bir açıklama yapma gereği duymuştur.  Bu doğrultudaki bir haber; Nazım İmar Planının iptali yönünde..

 açılacağı belirtilen davaya müdahil olması beklenen bir kurumlar listesi içermekte, bu listede odamızın da adı yer almaktadır. “Nazım İmar Planı’na ‘ilk’ vatandaş davası” başlığıyla Yenigün Gazetesi’nde verilen haberin bir bölümü şöyledir:  “17 kurum müdahil Büyükşehir Belediyesi Eski Hukuk Müşaviri Enis Dinçeroğlu tarafından açılan dava için aralarında İzmir Valiliği, Bayındırlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıkları,  Balçova, Ulucak, Kemalpaşa, Güzelbahçe, Buca, Bağarası, Selçuk Belediye Başkanlıkları, Tarım İl Müdürlüğü ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın da bulunduğu 17 kurumun müdahil olması  istendi.” Odamız İzmir Şubesi, söz konusu 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili 16 Aralık 2006 Cumartesi günü Danışma Kurulu’nu toplayarak meslektaşlarının fikirlerini alacak ve bu toplantının ardından bir görüş oluşturacaktır.  Kamusal sorumluluğu gereği, kentle ve planlamayla ilgili sorunlara ilişkin görüş geliştirmede titizlik gösteren şubemiz, İzmir’i ilgilendiren böylesi önemli bir konuda da kamuoyunu bilgilendirici ve yön verici bir açıklama yapacaktır. Ancak, odamızın adını kullanarak, üstelik henüz açıklama yapmadığımız bir konuda, kamuoyunda bizi bir tarafmış gibi gösteren yukarıdakine benzer haberlerle ilgili olarak Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulumuz rahatsızlık duymaktadır.  Ayrıca odamız, söz konusu haberde bahsi geçen kişisel ya da kurumsal görüşlerin ve girişimlerin yanında “müdahil” olmak gibi bir düşünceyi paylaşmamakta, uzmanlık alanı olan böylesi bir konuda pek çok sivil toplum örgütü ve meslek odasına rehber olmaktadır.  Kamuoyunun ve değerli basınımızın bilgisine arz olunur.  14.12.2006  

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga Çilingir