Yeni İlçeler İzmir İKK Gündeminde

Hükümet tarafından bazı ilçe belediyelerinin bölünerek yeni ilçeler oluşturulması ile ilgili olarak ortak bir görüş oluşturulmasına yönelik bir komisyon oluşturuldu.  TMMOB İzmir İKK bünyesinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’ndan.. oluşan komisyon, ivedilikle bir araya gelerek görüşlerini kamuoyuyla paylaşacak. Yeni ilçeler ve sınırları ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta içerisinde de bazı siyasi parti temsilcileri Odamızın görüşüne başvurmak üzere bilgi almışlardı.