Yeni Kent Merkezi’ne yine dava açılıyor

SÜLEYMAN SAĞAT (Yeni Asır – 08.01.2006)

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi Başkanı Tolga Çilingir'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Limanı'ndan Turan'a kadar olan bir alanı kapsayan bölge için hazırladığı İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonu'na yaptığı itiraz, Belediye Meclisi Hukuk, İmar ve Bayındırlık Komisyonları'nda oybirliği ile reddedildi. Çilingir, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündeme alınan red kararının kabul edilmesi halinde, İzmir İdare Mahkemesi'nde dava açacaklarını söyledi. Revizyon kararıyla ilgili İzmir Valiliği'nin açtığı davanın da devam ettiğini hatırlatan Çilingir, "Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, belediyeye yardımcı olmaya ve doğruları göstermeye çalışıyoruz. Ne yazık ki, hataları yargı süreçleri aracılığıyla düzeltmekten başka çaremiz kalmıyor" diye konuştu.
Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı revizyonunda getirilen yoğunluk artışının imar yönetmeliğine açıkça aykırı olduğunu savunan Çilingir, son olarak 10 Ağustos 2006'da revize edilen plana 22 Eylül 2006'da itiraz ettiklerini hatırlattı. Planlanan alanın konum ve büyüklük itibariyle İzmir'in geleceğini belirleyecek öneme sahip olduğunu dile getiren Çilingir, "Bölgede 460 bin metrekare olan inşaat taban alanları, son değişiklikle 665 bin metrekareye çıkarılmaktadır" diye konuştu.