Yeni kent merkezi artık planı bekliyor

Utku BOLULU / İZMİR (DHA)

Gökdelenler bölgesinde mağduriyet bitecek. İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği Alsancak-Turan arası 550 hektarlık araziyi kapsayan Yeni Kent Merkezi planı, 12 ay sonra yeniden yürürlüğe girecek. Yeni plan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanacak.,

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin gökdelenler bölgesi olarak tespit ettiği kentin geleceğini etkileyecek en önemli planlama çalışmalarından biri olan Turan-Alsancak liman arası Yeni Kent Merkezi Planı bir türlü yaşama geçmedi. Yürürlüğe kısa süreliğine giren ancak sürekli iptal kararlarıyla karşı karşıya kalan plan nedeniyle yatırımcıları zor durumda kaldı. Plan ilk olarak 2003 Temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. İtirazlar nedeniyle 2005 yılında revizyona uğradı. Ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun önergesiyle 13 Mart 2006 tarihinde önemli bir değişiklik daha yapıldı.

Yürütmeyi durdurma kararı
Büyükşehir Belediye Meclisi, zeminde yüzde 25, 30 ve 35 olan kullanım hakkını yüzde 40, 45 ve 50’ye yükseltti. Planda 3 ve 3.5 emsal olan inşaat yoğunluğu hakkı ise 4 ve 4,5 emsale çıkartıldı. Bu durumun inşaat yoğunluğunu arttırdığı önesürüldü. Valilik, eski plana göre sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, otopark alanlarının yoğunluk artışına paralel artmadığı, bu durumun İmar yönetmeliklerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı. İzmir 4. İdare Mahkemesi de planın yürütmesini durdurdu. Büyükşehir Belediyesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin yürütmesini durdurduğu Yeni Kent Merkezi Planı’nı, plan iptal kararı çıkmadan değiştirdi. İnşaat yoğunluğundaki 1 emsal artış geri çekildi. Tabanda kullanım alanı arttırıldı. Bu planla uygun 1/1000 ölçekli planlarda 2008 yılında uygulamaya girdi. Bazı yatırımcılar da ruhsat aldı.

Bölgeleme haritası istendi

Ancak, 2009 Haziran ayında Yeni Kent Merkezi Planı bu kez Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Yüksel Çakmur ve arkadaşlarının İzmir 3. İdare Mahkemesi’ne açtığı davayla gündeme geldi. Mahkeme, jeolojik ve zemin etüdlerine saptanmayan bir mikro bölgeleme haritası çıkarılmaması, analizlerde eksiklikler bulunması gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Meclisi’ni onayladığı son 1/5 bin ölçekli ve 1/1000 ölçekli planların yürütmesini Temmuz ayında durdurdu. Büyükşehir Belediyesi Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararının iptali için başvurdu. Ancak, Bölge İdare Mahmemesi itirazı reddetti.

Kaynak: Hürriyet Ege – 01.07.2010  {nomultithumb}