Yayın Kurulu, Planlama Dergisinin gelecek sayılarının, dosya temalarını belirledi

Odamız Yayın Kurulu 3 Mart 2007 tarihinde Oda Genel Merkezinde toplanarak meslek alanımızın ve Odamızın önümüzdeki dönem gündemlerini de dikkate alarak 2007 yılı için Planlama dergisinin dosya konularını belirledi. Dosya dışı yazıları da içerecek Planlama dergimiz 2007 yılı içinde şu konulara eğilmeyi hedefliyor:

{nomultithumb}1. Konut Üretimi ve Planlamasında Yeni Eğilimlerında Yeni Eğilimler

– Sermaye birikim alanı olarak konut üretimi

– TOKİ ve uygulamaları/Kentsel dönüşüm

– Mortgage finansmanı

– Kentsel dönüşüm uygulamaları 

– Konut üretiminde yeni eğilimler (lüks konut siteleri, sosyal konut projeleri)….

2. Üst Ölçek Planlama Sorunsalı

– Bölge Planlamanın Değişen Tanımı,

– İl Gelişim Planları, Nazım Planlar, Çevre Düzeni Planları

– Üst ölçek planlara dair yetki ve mevzuat

– Kalkınma Ajansları ve bölge planlama

3. Kent, Planlama ve Kamu Yararı

– Kamu Yararının değişen anlamı

– Yeni belediyecilik anlayışları 

– Kamu yararı kavramının bilirkişilik kurumu çerçevesinde değerlendirilmesi

– Yargı Süreçleri

– Toplum yararı ve kamu yararı

– Planlama türleri/projecilik

– Kamusal alan-mekan ilişkisi

4. İstanbul Özel Sayısı

5. Çukurova

6. Kent Merkezleri

7. Kırsal Alan Planlaması