YAYINLAR

 ———————————————————————————————————————

KENTSEL PLANLAMADA

ARAZİ KULLANIM STANDARTLARI

MELİH ERSOY

Şehir Plancıları Odası

2009, Ankara

———————————————————————————————————————

PLANLAMA MESLEK ALANI GEÇMİŞTEN GELECEĞE 

 
Şehir Plancıları Odası – ODTU UPL

 
2008,Ankara

———————————————————————————————————————

TRABZON KORUMA SEMPOZYUMU

Şehir Plancıları Odası

Şubat 2008, Ankara

———————————————————————————————————————

ISOCARP SAMSUN VE KONYA BÖLGE TOPLANTILARI 

 
Şehir Plancıları Odası

 
Aralık 2007,Ankara

—————————————————–

YARGI KARARLARINDA PLANLAMA

Belma Babacan Tekinbaş

Şehir Plancıları Odası

2008, Ankara

———————————————————————————————————————

KONUT POLİTİKALARI AKTÖRLER ROLLER VE DEĞİŞİM (PANEL)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Plancıları Odası

 
Mayıs 2002,İstanbul

 

 

———————————————————————————————————————

geleceği planlamak

24. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu

Şehir Plancıları Odası

İzmir, 2008

———————————————————————————————————————

YENİ İMAR KANUNA DOĞRU

Şehircilik, Planlama ve İmar Üzerine Yeni Yaklaşımlar
Sempozyum
 
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
ANKARA,2005
 

———————————————————————————————————————

Şehircilikte Reform 

27. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
Mersin,2003
 
———————————————————————————————————————
 KIZILAY’DA YAYALAR VE YAYA ULAŞIMI;
SORUNLAR, SEBEPLER VE SÜREÇLER

                                      TMMOB Mimarlar Odası – TMMOB Şehir Plancıları Odası
Şubat 2004, Ankara

 
 
———————————————————————————————————————

Çevresel Etki Değerlendirmesine Giriş 

Nedir Nasıl Uygulanmalıdır
 
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
ANKARA,2005
              
———————————————————————————————————————

Plancı Gözüyle Kalkınma,Çevre ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Nedir Nasıl Uygulanmalıdır
 
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
ANKARA,2005
 

———————————————————————————————————————

Özelleştirme ve Kamu Arazileri                          

 
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
ANKARA,2005
 
———————————————————————————————————————

TARİHİ KENT MERKEZLERİNDE YENİLEME: Beklentiler,Sorunlar,Uygulamalar

ŞEHİR Plancıları Odası
 
 2005,İstanbul
 

 

———————————————————————————————————————

ANKARA ÜST ÖLÇEK PLAN SORUNSALI

Teknik Toplantı

Şehir Plancıları Odası

 

2002,Ankara

 

                                   

                                    

———————————————————————————————————————

                        TÜRKİYE MİMARLIĞI GELENEK YÖRE ,DOĞU,BATI

Baykan GÜNAY
 
2005
 

 

———————————————————————————————————————

Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler

Riskler ve Fırsatlar                                
29. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
İstanbul,2005
 

                                                                                                             

———————————————————————————————————————

              TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ

Yıldız Teknik Üniversitesi
 
 2005,İstanbul
 

 

———————————————————————————————————————

Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Ankara,2005

———————————————————————————————————————

 

1.PLANLAMA KONGRESİ

PLANLAMANIN MEŞRUİYETİ VE PLANCILARIN KONULARI 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
 
 
———————————————————————————————————————

ÇEVRE VE KATILIM

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

———————————————————————————————————————
              

 

YOKSULLUK,KENT YOKSULLUĞU VE PLANLAMA

26. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
Ankara,2002
 
———————————————————————————————————————

4. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ KENT KÜLTÜR VE TOPLUMSAL UYUM

TMMOB Şehir Plancıları Odası