Yatağan’nın havası 1.dereceden kirli

Yatağan’nın havası 1.dereceden kirli

Muğla Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıkan hava kalitesi rehber kitapçığında, Muğla’da, sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik alınan Mahalli Çevre Kurulu kararlarına, 2007-2008 kış dönemi yakıt programında, kullanılacak yakıtların özelliklerine, egzoz gazı ölçümüne ve kirliliğin önlenmesine ilişkin esaslara ve yasalara yer veriliyor. 140 sayfa olan kitapçıkta ayrıca, ısınma amaçlı kullanılan yerli ve ithal kömürlerin özelliklerine, katı yakıt yakma tesislerine ve ölçüm ve kontrol hizmetlerine, enerjinin verimli olarak kullanılması için, yurttaşların yapmaları gereken hususlar da yer alıyor. Türkiye genelinde yapılan bir değerlendirmeye göre, Muğla il merkezi hava kirliliği yönünden 2. grup iller arasında gösterilirken, Yatağan 1. derecede kirli merkezler arasında gösteriliyor.

Akşam Ege / 04.12.2007