Yasaya uygun değil

AKP GRUBU, NAZIM İMAR PLANI'NIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayladığı projenin, önce ihtisas komisyonlarında görüşülmesi gerektiği iddia edildi

Yeni Asır 07.12.2006 – ERTAN GÜRCANER

Geçtiğimiz ekim ayında AKP'nin red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edilen 1/25 binlik İzmir Nazım İmar Planı'nın iptali için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li meclis üyeleri, 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Grup Sekreteri Ali Rıza Evcim adına açılan davada 1/25 binlik planların kabul edildiği 9 Ekim tarihli meclis kararının iptali ve planın yürütmesinin durdurulması istendi.
AKP Grup Başkan Vekili Murat Akdemir, 5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 21. maddesinin 3. fıkrasına göre imar ve bütçe konularının ihtisas komisyonlarında görüşülmeden mecliste oylanamayacağını, ancak Nazım İmer Planı'nın komisyona gitmeden meclise getirilerek bu kuralın çiğnendiğini öne sürdü. Akdemir; "Son anda yapılan ve içeriği belli olmayan değişiklikler, imarla ilgili konulardır ve yasaya göre mutlaka imar komisyonuna havale edilmesi gerekir. Durum böyleyken yapılan bu değişiklikler komisyonlara sevk edilmeden direkt olarak mecliste oylamıştır. Bu nedenle planların yürütmesinin durdurulması ve meclis kararının iptali için dava açtık" diye konuştu.

İzmir küçültülüyor
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında oy çokluğu ile kabul edilen 25 binlik Nazım İmar Planları'nın iddia edildiği gibi İzmir'in gelişmesine değil aksine küçülmesine yönelik yapılmış bir plan olduğunu belirten Akdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projeyle sanayi alanlarını mevcut durumdan daha da azaltan bir plan yapılmıştır. Bu plan hiç yapılmasaydı mevcut planlar İzmir'de 8 milyon nüfusu barındırılabilecekti. Bu planla sayı 5 milyon 700 bin kişiye düşürülmüştür. Mevcut sanayi alanları azaltılmış, yatırımcıların İzmir'e yönelik hiçbir beklentisi de gerçekleşmemiştir. Dolayısı ile bu plan geleceğe ışık tutmak için değil İzmir'i küçültmek amacıyla yapılmış bir plandır. Bizim de AKP Grubu olarak tüm İzmirliler gibi bunu kabul etmemiz mümkün değildir"