Uydukent’e yargıdan bir kötü haber daha geldi

LATİF SANSÜR Kuşadası DHA

Aydın 1. İdare Mahkemesi, Kuşadası Belediye Meclisi’nin yeni imar planı tadilatına yapılan itirazı değerlendirdi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin 16 yıldır kanayan yarası haline gelen Uydukent, bir türlü yasal zemine oturtulamıyor. Aydın 1. İdare Mahkemesi, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 2010 Mart’ında yaptığı imar plan tadilatıyla yeniden başlayan inşaatlarla ilgili itirazı değerlendirip, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İtirazlar bitmiyor
2007 Ocak’nda, inşaatların tekrar başlaması için yeni bir imar plan tadilatı yapıldı. Belediye Meclisi’nde kabul edilen yeni imar plan tadilatı için bu defa dönemin bazı Meclis üyeleriyle Kuşadası Kent Meclisi Derneği Başkanı Avukat Bülent Tokuçoğlu, Aydın 1. İdare Mahkemesi’ne imar planının iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme 7 Temmuz 2009’da, imar planının iptaline karar verdi. 3 Mart 2010 tarihinde Kuşadası Belediye Meclisi, Uydukent’i yasallaştırmak için imar plan tadilatı yaptı. Yapılan değişiklikle, arazileri yeşil alana dönüştürülen Nesrin-İrfan Urgancı ve avukat Bülent Tokuçoğlu, yürütmenin durdurulması amacıyla dava açtı.
Talebi değerlendiren Aydın 1. İdare Mahkemesi, “İşlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğine“ karar verip, yürütmeyi durdurdu. Mahkeme gerekçeli kararında, “Uydukent’in mülkiyetindeki taşınmazlar dışında özel şahıslara ait taşınmazlar da plan onama sınırına dahil edilmiş. Bu yönlü uygulama, planlamaya hakim olan adalet ve eşitlik ilkesine aykırıdır” denildi.

İnşaat ruhsatı iptal edilmeli
Uydukent’e ait imar plan değişikliğinin iptal edildiğini hatırlatan avukat Bülent Tokuçoğlu, son yürütmeyi durdurma kararıyla plan değişiklikleri gereği verilen tüm inşaat ruhsatlarının derhal iptalinin gerektiğini söyledi. İnşaatların mühürlenmesini isteyen Tokuçoğlu, “Uydukent’te tek çivi dahi çakılamaz. Özel Hastane İmar Planları’nda ‘yürütmeyi durdurma’ kararını uygulamayan bir önceki Belediye Başkanı Fuat Akdoğan’ın mahkum olduğu unutulmamalı. Kötü örneğin yeni başkanın da başına gelmemesini dileriz. Anayasal hükümleri yok sayan, görevi ihmal ve kötüye kullanma suçu işlemiş olur” dedi.

 

Kaynak: Milliyet Ege – 02.03.2011