ÜCRETLİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!

Özel sektörde faaliyet yürüten bürolarda ücretli çalışan meslektaşlarımızın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları bazı paylaşımlar ve tescil yenileme döneminde Odamızın bazı planlama ofislerinde çalışan şehir plancılarının çalışma koşullarına ilişkin doğrudan almış olduğu şikâyetler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı oluşmuştur.

Şehir Plancıları Odası`nın en temel amaçlarından biri meslek alanımıza dair hizmet üreten meslektaşlarımızın her alanda haklarını savunmak, taleplerini karşılamak veya yaşanan sorunları görünür kılarak çözüm üretmeye çalışmaktır. Bu kapsamda, Oda olarak büro yetkilisi meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla; kamu ihale sisteminin değiştirilmesi, Karne Yönetmeliğindeki sorunların giderilmesi, özel sektörde mesleki faaliyet yürütülürken alınan ücretlerin artırılması gibi faaliyetlerin yanında; işsizlik sorununun çözümü için kamu alımlarının artırılması, müellif yönetmeliğinde ekip tanımının getirilerek bürolardaki istihdam olanaklarının artırılması, bölümlerimizdeki kontenjanların azaltılarak başarı sırası kriterinin uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması, kapsamlı önerilerin raporlaştırılarak gündemleştirilmesi sağlanmaktadır.

Büro yetkilisi meslektaşlarımızın iş alım süreçlerine, mevzuat gereği yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürüttüğümüz bu faaliyetler ile birlikte  en önemli dayanışma ve çalışma alanlarımızdan biri de ücretli çalışan şehir plancılarının özlük haklarını korumaktır.

Bilindiği gibi bugün piyasada hizmet üreten bazı serbest şehircilik bürolarında veya mimarlık, mühendislik gibi yakın meslek alanlarında faaliyet yürüten bürolarda çalışan meslektaşlarımız çok çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Yeni mezun şehir plancısı çalışanlara, “kendisine iş öğretildiği” gerekçesiyle maddi olarak hiçbir beklentisinin olmaması gerektiği, genel asgari ücret üzerinden çalıştırılmasına ses çıkarmaması gerektiği söylenmektedir. Yeni mezun bir şehir plancısı olmanın, kendi meslek tanımı dışında her türden işi yapmakla eşdeğer tutulduğu, buna “razı” olmayan plancıların ise kapıda bekleyen yüzlerce işsiz olduğu gerekçesiyle işine son verildiği bir piyasa ve mobbing ortamı mevcuttur.

Yol, yemek, mesai ücretleri gibi en temel özlük hakları dahi karşılanmayan, hatta çok kısıtlı maddi olanaklarla hayatını idame ettirdiği halde aldıkları ücretleri dahi düzenli olarak alamayan, bu durumla ilgili haklı şikâyetlerini dile getirdiklerinde ise onlara sunulan “seçeneğin” yine işten çıkarma olduğu bu koşullarda maalesef meslektaşlarımız mesleğini yapamaz duruma gelmektedirler. Mesleğini icra etmektense her gün aynı iş rutinine kısılan, karar alma noktasında müdahale edebilmekten ziyade bir teknikere dönüşen, bilgilerini kullanarak pratiğe dökemeyen ve bu nedenle de mesleki olarak körelen ücretli çalışanların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Hayat pahalılığının giderek yükseldiği ve sürekli hale gelen bir ekonomik kriz ortamında yaşadığımız bir gerçekliktir. İşsizlik oranlarının giderek yükseldiği bu kriz koşulları elbette meslek alanımızı da etkilemektedir. Ülke ihtiyaçlarının ötesinde belirlenen kontenjanlar sonucunda yıllık 2300`e yaklaşan mezun sayısıyla birlikte kamuya alımların, merkezi atamaların, özel sektöre iş alımlarının son derece yetersiz olduğu bu kriz ortamından tüm meslektaşlar olarak etkilendiğimiz yakıcı bir gerçekliktir. Planlama meslek alanındaki kamu ihalelerinin, özel sektördeki iş alımlarının da son derece kısıtlı hale geldiği bilinmektedir. Serbest şehircilik bürolarımızın iş hacimlerinin oldukça daraldığı da açıktır. Fakat piyasadaki kriz koşullarının çalışanlar üzerinde bir baskı veya tehdit aracı olarak kullanılması asla kabul edilemiyecek bir tutumdur. Bu noktada meslek odaları olarak hukuki boyutta meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları haksız ve ahlaki kurallara karşı yürüttükleri mücadelede her zaman yanlarında olacağımızı açık şekilde belirtmek isteriz. Bu çerçevede meslek odamız tarafından bürolarda ücretli çalışan şehir plancılarının asgari ücret denetimlerini yapılmakta, belirlenen asgari ücrete uymayan büroların tescil yenileme başvurusunu tamamlanmamaktadır. Bununla birlikte mobbing, hakaret gibi davranışlar gösterdiği veya ücretli çalışanlara dair belirlenen şartlara uymadığı tespit edilen büro yetkililerini Onur Kurulu`na sevk etme yönünde kararlar almakta; süreçlerin takipçisi olmaktayız.

Ücretli çalışan şehir plancılarıyla ilgili olarak piyasada daha adil, eşitlikçi ve insani standartların uygulanması için bireysel olduğu kadar hep birlikte, daha örgütlü bir biçimde sesimizi yükseltmeli, farkındalık oluşturmalıyız. Şehir Plancıları Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ücretli çalışan şehir plancılarının özlük haklarını savunmaya, her koşulda onlarla dayanışma göstermeye, seslerine ses katmaya devam edeceğiz.  En haklı talepleri için dahi korkutulan, susturulmaya çalışılan, tehdit edilen emekçilerin en önemli kurtuluş yolu bu durumu kanıksamamak, sürekli tepki koymak, örgütlenmek ve ne olursa olsun susmamaktır.  Açlıkla, işsizlikle, umutsuzlukla ve geleceksizlikle sınanan bütün meslektaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; ücretli çalışanlarına ilişkin belirlenen kriterlere uyarak verimli, adil ve eşitlikçi çalışma ortamı sunan tüm büro yetkilisi meslektaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Dayanışmayla!

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI