ŞUBEMİZDEN BASINA VE KAMUOYUNA: “İZMİR’İN TURİZM ZİRVELERİ”

İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın katıldığı “İzmir Turizm İçin Acil Zirve” toplantısı 6 Ekim 2010 tarihinde İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız’ın katıldığı toplantının başında salona söz verilmeyeceği…

açıkça ifade edilmiştir. Odamızın da aralarında bulunduğu katılımcılardan İzmir Ticaret Odası dışındakilerin görüşlerinin ifade edilmesine olanak verilmemiştir. Sunulan raporlar ve görüşler yalnızca İzmir Ticaret Odası’nın görüşleri olup, meslek odalarının bu raporların gerek hazırlanması gerekse sunulması aşamasında görüşlerinin alınmadığı basın açıklamamız kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İzmir Ticaret Odası tarafından kamuoyuna “zirve” olarak tanıtılan söz konusu toplantı, kentin diğer kesimlerini dışarıda bırakan bir strateji ile hazırlanmıştır. İzmir kenti için bir “Turizm Zirvesi” düzenlenecekse, ilgili tüm kesimlerin görüşlerini ifade etme olanağı sunan, demokratik ve katılımcı bir zeminin hazırlanması gerekmektedir.

Bu gerekliliğe karşın, Çeşme Turistik Otelciler Birliği tarafından 9 Aralık tarihinde düzenlenen 2. Turizm Zirvesi için, daha vahim biçimde, ilgili meslek odalarına davet dahi yapılmamıştır.

Basından öğrendiğimiz kadarıyla söz konusu zirve, kente Mega Müze kurulması, Kongre Merkezi yapılması ve Çeşme’nin planlanması ile sınırlı tutulmuştur. İzmir turizmi, bu denli sığ bir yaklaşımla ilgili kesimleri dışarıda bırakarak geliştirilemez.

Bu toplantıları düzenleyen kesimlerin yalnızca kendi kısmi çıkarları için Bakan’a yönelik lobi faaliyetine dönüşen Zirveler İzmir’e yarardan çok zarar getirmektedir.

Değerli basınımız aracılığıyla kamuoyuna önemle duyurulur. 09.12.2010

 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu