Şubemize Yeni Şehir Plancısı İstihdamı

Şubemizde Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna şehir plancısı alınacağı duyurusunun ardından gerçekleştirilen başvuru ve mülakatlar sonucunda meslektaşlarımızdan Aylin KALPAKÇI'nın istihdam edilmesine karar verilmiştir. Odamızda görev alma sorumluluğunu üstlenmek üzere başvuruda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.