Şubemizden İGC Hatıra Ormanı’na İlişkin Basın Açıklaması “PROJENİN GİZLEYEMEDİĞİ NİYET”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hatıra Ormanı’nın katledilmesine ilişkin haberler son dönemde bölgemizin önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Şehir Plancıları Odası konunun yakın takipçisidir…

Ülkemizin en az yeşil alana sahip kentlerinden olan İzmir’de mevcut yeşil alanların ve orman alanlarının yok edilmesi hiç şüphesiz kabul edilemez. Bu konudaki hassasiyetimiz kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Söz konusu ağaç katliamının ardından yaşanan gelişmeler aynı vahamet düzeyindedir. “Stratejik öneme sahip” bir kullanım olan gözetleme kulelerinin gerek tasarım gerekse yer seçim bakımından tek alternatif olduğunu ifade eden kamu yöneticilerinin açıklamaları, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığı intibası yaratmakla birlikte, bu çalışmaların neleri içerdiği konusunda kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, Gözetleme Kulesi adı altında, alanın yapılaşmaya açıldığı ve yetkili kurumun bir çeşit sosyal tesis yapma niyeti taşıdığı ortaya çıkmıştır. Stratejik önemi nedeniyle kamu yararına olduğu ifade edilen proje, esasen çarpıtılmış bir kamu yararı anlayışına denk düşmektedir. Burada kamu yararı değil, kamu kurumunun kendi çıkarı söz konusudur. İster özel kesimden ister kamu kesiminden gelsin, kentin ve toplumun genel yararına olmayan herhangi bir uygulama kabul edilemez. Bir kamu kurumunun kente yönelik hizmetlerinde elbette kamu yararı bulunmaktadır. Ancak yaşanan ağaç kıyımı neticesinde ortaya çıkan proje, yeşil alanın talanından başka bir anlam taşımamaktadır.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hatıra Ormanı kentin geneline, Denizcilik Müsteşarlığı’nın projesi ise kurum yöneticilerine hizmet eder niteliktedir.

Söz konusu alanda yapılması gereken, yer seçim kriterlerinin kamuoyuna açıklanarak tartışılması ve bilimsel tartışmalar sonucu "sadece Gözetleme Kulesi için" doğal yapıya zarar vermeyecek en uygun bölgenin belirlenmesi, projedeki diğer bütün unsurların gündemden çıkarılmasıdır. Bilimsel tartışma sonucunda Gözetleme Kulesi amacıyla başka alternatif alanlar ortaya çıkacak olursa, Denizcilik Müsteşarlığı bu zararı nedeniyle İzmir kentinden özür dilemekle mükelleftir.

Değerli basınımız aracılığıyla kamuoyuna önemle duyurulur. 03.12.2010 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu