Şubemizde İstihdam Edilmek Üzere “Şehir Plancısı” Personeli Arıyoruz

Şube gereksinimleri doğrultusunda, Şubemizin her türlü etkinliklerinde görev alabilecek, mesleki denetim, tescil, temsiliyet gibi konularda Şube çalışmalarına katkıda bulunabilecek, Şube Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna…

şehir plancısı alınacaktır. 

Faaliyet alanları:

 • Mesleki Denetim işlemleri,
 • Şehircilik hizmeti veren büroların, her yıl yapılan büro tescil yenileme işlemlerinin ve yaptıkları işlerin takibi,
 • Şube gündeminin izlenmesi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılım ve gelişmelerin Yönetim Kurulu'na aktarılması,
 • Şubemizce sürdürülen hukuksal işlemlerin takibinin yapılması,
 • Gereğinde Şubemizin çeşitli toplantılarda temsilinin etkin bir şekilde sağlanması,
 • İnternet ortamında açılmış olan http://www.spoizmir.org/ internet sitesinin güncelliğini sağlama, içeriksel ve tasarımsal katkıda bulunma,
 • Odamız Haber Bülteni'ne Şubeden haberlerin ve raporların hazırlanarak gönderilmesi,
 • Yazılı ve görsel basında çıkan mesleki haberlerin takibi ve arşivlenmesi,
 • Temsilciliklerimizle iletişim ve gelişmelerin Yönetim Kurulu'na ve üyelere aktarılması,
 • Kütüphane kullanımı ve mesleki eğitim seminerleri konularındaki organizasyonların sürdürülebilirliğine katkı sağlanması,
 • Yönetim Kurulu'nca verilecek diğer görevler.

Alınması düşünülen personelde aranan nitelikler;

 • Oda üyeliğinin olması,
 • Sözlü ve yazılı ifade yeteneği (Şube adına karar, görüş ve rapor yazabilme, sunum yapabilme),
 • Temsiliyet yeteneği,
 • Mesleki konulara ve mevzuata hakimiyet,
 • Bilgisayar kullanabilme, internet kullanımı pratiği,
 • Corel ya da Photoshop gibi yazılımları kullanabilme, Powerpoint gibi grafiksel sunumlar oluşturabilme,
 • Çalışma saatlerine bağlılık, gereğinde ek zaman gerektiren (Yönetim Kurulu toplantıları, diğer toplantılar, temsilciliklere seyahatler vb.) esnek bir çalışma programına uyum sağlayabilme,

Başvuruda bulunacak adayların; başvuru dilekçeleri ile özgeçmişleri (CV), diploma fotokopilerini, erkek adayların askerlikle ilgili durumlarını gösteren bir belge ve varsa kendileriyle ilgili ek belgeleri (referans mektubu, sertifika vb.), 07.03.2011 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar elden, kargo veya e-mail yoluyla Şubemize teslim etmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.