Şube Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nde 16-17 Şubat 2008 tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurul ve seçimlerin ardından 10. Dönem için seçilen yeni Yönetim Kurulu 22 Şubat'ta yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını gerçekleştirdi. Yeni görev.. dağılımı şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çilingir, İkinci Başkan Sabri Yüksel, Yazman Zühre Çelik, Sayman Nehir Yüksel, Üye Zeki Yıldırım, Üye Sena Erkan, Üye Ömür Saygın.