Şube Genel Kurulu 16-17 Şubat’ta

Odamızın genel kurul süreçlerindeki Şube seçim takvimleri belli oldu. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk koşuluyla 09-10 Şubat 2008 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk koşulu aranmaksızın 16-17 Şubat 2008 tarihlerinde toplanacak. İzmir Tabip Odası'nda 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek oturumun ardından 17 Şubat'ta Şube Yönetim Kurulu seçimi yapılacak. Üyelerimizin bilgisine önemle sunulur.