TUT ALİ TUT, TOPU TUT! DUR ALİ DUR! ORASI ÖZEL OKUL!

“Bir plan değişikliği neler yapabilir ki!” demeyin… Bir plan değişikliği mülkiyeti belirler, mülkiyet de, o sınırlar içerisine kimin girip giremeyeceğine karar verir. Kamusal bir alan, herkesin kullanımına açık olur. Ama, imar planında kullanım kararının başına bir sıfat koyup, “özel” yazarsanız, işte orada işler değişir. Parası olanı içeri sokar, başka kimlerin içeri girebileceğine parası olanın karar vermesine olanak sağlarsınız. Eşitliği bozarsınız.

O eşitlik, birçok yerde ama özellikle Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınmıştır: “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Peki bir plan değişikliği, anayasal güvence altına alınmış eşitlik ilkesini çiğneyebilir mi? Çiğnememesi gerekir. Çiğniyorsa, kamusal bir alanı, “özel” mülkiyete dönüştürerek, mülk sahibine imtiyaz tanınmış olmaz mı? Tanınmış olur. Bu durumda, eşitlik ilkesine aykırı davranılmış olmaz mı? Davranılmış  olur.

Karşıyaka, Atakent Mahallesi, 9846 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yaşananların özeti budur. Geçmişte Emlak GYO mülkiyetinde olan ve “Spor Tesis Alanı”nında kalan taşınmazın, kullanım kararına rağmen TOKİ tarafından satılması, mülkiyet değişikliğinin ardından mülkiyetin plan kararını “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak belirlemesi, baştan sona Anayasaya aykırıdır.

Anayasaya aykırı bir başlığın, İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği açısından değerlendirilmesi ise basit bir ayrıntıdır ve  İzmir Büyükşehir Belediyesi, plan değişikliği kararını iptal etmediği takdirde açılacak olan davada bu ayrıntılara yer verilecektir. Ve gün geldiğinde, ülkemizde, Aliler ve Ayşeler, spor alanlarında rahatça top oynayabilecek, kamusal bir hak olarak  nitelikli bir eğitim alabileceklerdir.

Saygılarımızla.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Öncesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Sonrası