Turizmi Teşvik Kanunu yeniden Meclis gündeminde

Turizmi Teşvik Kanunu yeniden Meclis gündeminde

Anayasa Mahkemesi tarafından ormanlar zarar görecek diye daha önce yürürlüğü iptal edilen, “Turizmi Teşvik Kanunu" yeniden Meclis’te. Hükümet tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan tasarıyla, uluslararası turizm rekabetinin gerektirdiği açılımları ve ulusal turizmin gelişmesini, Avrupa Birliğine uyum süreci içinde yapılan yeni yasal düzenlemelerle uyumun temini ve uygulamada karşılaşılan güçlüklerin izalesi için ihtiyaç duyulan değişikliklerin düzenlenmesi amaçlanıyor. Tasarı, Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi de göz önünde bulundurularak yeniden hazırlandı. Hükümet tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan tasarıyla, turizme ayrılan taşınmaz mallardan Hazineye ait olan yerlerle ormanların ilgili kuruluşlarca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi öngörülüyor.

Yenigün / 20.03.2008