Turizmi Teşvik Kanunu geçti

Turizmi Teşvik Kanunu geçti
 
HABER MERKEZİ- Ormanlık alanların “turizmi teşvik” adı altında ranta açılmasına izin veren Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edildi.

Kanuna göre, Hazine'ye ait yerler Maliye Bakanlığı'nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilecek. Sermaye grupları, ormanlık alanlarda açacakları oteller için kestikleri ağacın parasını peşin ödeyecek, böylece hiçbir ceza yaptırımına uğramadan ormanlık alanları yok edebilecek. Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının 3 katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın 3 yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılacak.
Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek. Turizm Bakanlığı’na devredilecek alanlardan bazıları şöyle; “jeotermal kaynaklar, eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan, golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan, kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan yerler.”
 

Demokrat Radyo / 08.05.2008