TUPOB Toplantısı Kongre’nin ikinci günü yapılacak.

2006 Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları sonucunda, birliğe üye tüm bölümlerin ortak kararı ile TUPOB 2. Koordinasyon Toplantısı 6 -7 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılmıştı.

Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği (TUPOB) bölüm başkanları 7 Kasım akşamı, kongre programının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir araya gelecekler.