TSK arazileri kentsel dönüşüm kapsamına alındı

TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen AKP İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar’ın teklifi, TSK ile belediyeler arasındaki arazi itilaflarının belediyeler lehine sonuçlanmasına yol açacak.

 

TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen AKP İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar’ın teklifi, TSK ile belediyeler arasındaki arazi itilaflarının belediyeler lehine sonuçlanmasına yol açacak.
ANKARA- Teklife göre belediyeler, kentsel dönüşüm yapılacak alanlardaki, “Sağlık ve eğitim kurumları hariç” tüm kurumların gayrimenkullerini, isterlerse tapuya kayıtlı bedel üzerinden satın alabilecekler. Belediyelere verilen kentsel dönüşüm yetkisindeki sınırlar da kaldırılıyor. Teklifle, planlı ve plansız boş araziler kentsel dönüşüm kapsamına alınıyor. 
Muhalefet, iktidarın, yeni bir “Rant yaratma ve yağma” peşinde olduğu iddiasıyla teklife büyük tepki gösterdi. Muhalefet, TSK’nın kullandığı tahsisli ve tahsizsiz arazilerinin de belediyelerce satın alınabilmesine olanak sağlayan düzenlemeye karşı çıktı. Muhalefete, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bürokratları da destek verdi. Bakanlık yetkilileri, bazı illerde belediye ile itilafları nedeniyle 150 dava olduğunu belirtti. Yetkililer, “Malatya Havaalanı’nın yanına risk taşıyacak şekide TOKİ’nin konut yapmasını” bu davalara örnek gösterdi.
CHP ÖNERGESİ
CHP, belediyelere tanınan yetkiye sınır getirilmesini sağlamak için bir önerge verdi. CHP, belediyelerin, TSK’nın kullandığı araziler için MSB’nin görüşünün alınması şartının getirilmesini istedi. Önerge reddedilince, belediyelerin TSK arsalarını kullanmasının önünde engel kalmadı.
İKİ DÜZENLEME
CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, “Bakanlar Kurulu’nda bekleyen Bayındırlık Bakanlığı tasarısında, TSK’nın kullandığı alanlar için Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüş alınması maddesi var. Ancak belediye başkanlarının baskısı nedeniyle düzenlemeye böyle bir hüküm koyamadılar” dedi.
DAVALAR DÜŞECEK
Yalçınkaya, düzenlemeye konulan, “Plansız veya planlı boş araziler” ifadesinin çok önemli sonuçlar doğuracağını iddia etti. Yalçınkaya, yanlış yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları için açılan davaların da bu düzenlemeden sonra düşeceğini söyledi ve “Bu Melih Gökçek ve Kadir Toptaş’ı kurtarma yasasıdır. Belediyeler ve TOKİ, bu alanları müteahhitler aracılığıyla yapılaşmaya açacak. Tarım arazileri ve Atatürk Orman Çiftliği de bu kapsama girer” dedi. (DHA)
Kaynak: Ege'de Sonsöz – 05.06.2010 {nomultithumb}