TÜRKİYE KENTLERİNDE BİR YIKIM MAKİNASI DOLAŞIYOR; SON HEDEFİ SULUKULE!

Kentleri belleksizleştiren, insanını değersizleştirip, sokağa atan bu yıkım makinesine karşı toplumun kentini savunan tüm kesimlerini duyarlı olmaya, yıkıma karşı tavır almaya çağırıyor ve iktidara geldiğinden bu yana kentlere tuğla koymayan, yıkımı yaratıcılık sayan anlayışı protesto ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 14 Mart 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TÜRKİYE KENTLERİNDE BİR YIKIM MAKİNASI DOLAŞIYOR.
SON HEDEFİ SULUKULE!

Son yirmi yıl Türkiye kentlerinde geri döndürülmesi mümkün olmayan bir yıkım sürecine şahitlik etti.

– Fabrikaları, üretim mekanlarını yıkıp, tüketim/alışveriş merkezlerine dönüştürdüler.
– Ormanları parça parça kemirip yok edip, konut alanları, golf sahaları, özel üniversitelere yer açtılar.
– Bugün uzun vadeli bir su sorunun içine itilen büyük kentlerin su havzalarını planlı/plansız yapılaşmaya açıp, yaşamsal bir doğal kaynağın tahrip edilmesinde bir mahsur görmediler.
– Düşük yoğunluklu gecekondu alanlarına göz dikip, bu alanları "kentsel dönüşüm" kandırmacasıyla yüksek yoğunluklu, altyapısı, donatısı, ulaşım ilişkileri sorunlu alanlara dönüştürdüler.
– Mahkeme kararlarına karşın dağları, vadileri, doğal değerleri çok uluslu madencilik şirketlerinin talanına açtılar.
– YIKIM MAKİNASI EN SON SULUKULEDE ÇALIŞIYOR. İstanbul kentinin mekansal, kültürel, sosyal tarihine/hafızasına doğru ilerliyor. YIKIM tüm fütursuzluğu ile başladı, sürdürülüyor.

Kentleri belleksizleştiren, insanını değersizleştirip, sokağa atan bu yıkım makinesine karşı toplumun kentini savunan tüm kesimlerini duyarlı olmaya, yıkıma karşı tavır almaya çağırıyor ve iktidara geldiğinden bu yana kentlere tuğla koymayan, yıkımı yaratıcılık sayan anlayışı protesto ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu