Türkiye Planlama Okulları Birliği 6. Dönem Haziran Toplantısı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubemiz tarafından sekretaryası yürütülen Türkiye Planlama Okulları Birliği 6. Dönem çalışmaları kapsamında 28-29 Haziran 2010 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tüm şehir ve bölge planlama bölümü temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenlenecektir.

 

Son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen yasalara ilişkin tartışmaların da gündemde olduğu toplantı saat 10:30’da başlayacaktır.