Trakya İstanbul’a direniyor

ARAZİ YAĞMASI

 

Trakya İstanbula direniyor

 

OKTAY EKİNCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Trakya gezisi, bölgeyi İstanbulun arka bahçesi gören planlamaya karşı toplumsal direnişin yükseldiği döneme rastladı. Türkiyenin en verimli tarım topraklarına İstanbuldan dışlanan sanayi ve konut projelerinin planlanmasını Trakyanın işgali olarak değerlendiren uzmanlar, Çevre ve Orman Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen bölgesel planlama yetkisinin kötüye kullanıldığını savunuyorlar.

Trakya için önceki yıllarda Trakya Üniversitesince bir master plan yapılmış, ancak plandaki tarım alanlarını ve su kaynaklarını koruma kararlarımerkezi hükümet tarafından 70ten fazla plan değişikliğiyle geçersiz kılınmıştı. YTÜlü uzmanların da katılımıyla üretilen ve çevreci planolarak ün yapan Ergene Havzası Çevre Düzeni Planının giderek yok edilmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesince üretilen yeni plan ise hemen tüm kirletici işlevleri bölgeye yüklüyor…

Kılıçdaroğlunun Trakya ziyaretinde bu planlı işgalsürecinin de sorgulanması gerektiğini belirten eski Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnce, İstanbulu yönetenlerin Trakyayı gözden çıkartan tutumlarına karşı yörenin adeta isyanettiğini belirterek şunları söyledi:İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan, Trakya Üniversitesince geçtiğimiz yıllarda üretilen ve tarım alanlarıyla birlikte su kaynaklarını koruyan plandaki tüm kararları hiçe sayıyor. Topraklarımızın verimliliğini sağlayan akarsuların İSKİ tarafından İstanbula aktarılması da buna tüy dikiyor…

Trakya topraklarının yüzde 74ünün tarımsal arazi olduğunu, bu topraklardaki verimliliğin ise Konya, Niğde ya da Eskişehir arazilerinden 3, 4 kat daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Osman İnce, Türkiye ayçiçeği üretiminin yüzde 63ünün, pirinç üretiminin yüzde 44ünün, buğday üretiminin yüzde 9unun gerçekleştiği bölgeyi İstanbulda istenmeyen sanayiye açmanın kabul edilemeyeceğini vurguluyor.

Kaynak: Cumhuriyet – 05.06.2010