Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu Günlüğü

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu Sekreteryası tarafından “Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” temalı sempozyum Ankara Barosu Eğitim Merkezinde, 11- 12 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

11 Mart Cumartesi günü Kumru Çılgın`nın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyum, Filiz Hekimoğlu`nun hazırladığı sunum gösteriminin ardından Yıldız TOKMAN`nın kolaylaştırıcılığını yaptığı “Cinsiyet-Kent-Mekan” temalı oturumla devam etmiştir.  Dr. Yonca Altındal`ın hazırlayıp sunmuş olduğu “Mış Gibi Politikalarla Kamusalda Görümezliği Korunan Sessiz Yığınlar: Kadınlar, Burcu Tüm`ün hazırlayıp sunmuş olduğu “Kadınların Kamusal Mekan Talebi: Bacaklarını Topla Örneği” , Doç. Dr. Mercan Efe Güney ve Arş. Gör. Senem Tezcan`ın hazırladığı Doç. Dr. Mercan Efe Güney`in sunmuş olduğu “Şehir Planlama Mevzuatında Kadına Verilen Yer ve Değer”, Dr. Gülçin Tunç`un hazırlayıp sunmuş olduğu “Kesişimsellik Yaklaşımının Kent Çalışmaları ve Planlamaya Katkıları Üzerine Düşünmek” konulu sunumlar 1. Oturumun temasında gerçekleştirilmiştir.

İlk gün öğleden sonra devam eden “Hizmet Sunumu- Cinsiyet- Mekan” temalı 2. Oturumun Kolaylaştırıcılığını Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur yapmıştır. Arş. Gör. Ayşem Sezer Şanlı ve Arş. Gör. Duygu Yıldız Karakoç`un hazırlayıp Arş. Gör. Ayşem Sezer Şanlı`nın sunmuş olduğu “Türkiye`de Özel ve Kamusal Alan İkiliğinden Hareketle Feminist Hareketlere Bakmak” , Doç. Dr. Sebahat Açıksöz`ün hazırlayıp sunduğu “Toplumsal Cinsiyet Eşit(Siz)liğinin Dış Mekana Yansımaları ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme” , Arş. Gör. Zeynep Arslan`nın hazırlayıp sunduğu “Kadının Toplumsal Kimliğinin ve Rolünün İnşasında Büyükşehir Belediyelerinin Rolü”, Ayşe Sargın`ın hazırlayıp sunmuş olduğu “Kadınlara Özel Kentsel Ulaşım Uygulamaları: Feminist Bir Bakışla Değerlendirme” konulu sunumlar 2. Oturumun temasında gerçekleştirilmiştir.

İlk günün son oturumu olan “Zaman-Mekan-Emek Süreçleri” temalı 3. Oturumun Kolaylaştırıcılığını Dr. Gül Tüzün yapmıştır. Arş. Gör. Yeşim Akın Yalçın`ın hazırlayıp sunmuş olduğu “Emeğin Savunusundan Kentin Savunusuna: Kadın Direnişlerinde Beden Emek-Kent Dialektiği”, Yrd. Doç. Dr. Selda Tuncer`in hazırlayıp sunmuş olduğu “Geçmişten Öğrenmek: 1950-80 Dönemi Ankara`sından Kadınların Kent Deneyimleri Bize Ne Anlatıyor?” ,  Araş. Gör. Dr. Elif S. Uyar Mura`nın hazırlayıp sunduğu “Tarımda Ücretli İşlerin Örgütlendiği Mekanlar Olarak Göçmen-İşçi Mahalleleri: Adapazarı Örneği” konulu sunumlar 3. Oturumun temasında gerçekleştirilmiştir.

Kolaylaştırıcılığını Filiz Hekimoğlu`nun gerçekleştirdiği, Azra Deniz Okyay`ın yönetmenliğini yaptığı ‘Sulukule Mon Amour‘ film gösterimi Azra Deniz Okyay ve Kumru Çılgın`ın katkılarıyla gerçekleştirilmiş ve ilk gün sona ermiştir.

12 Mart Pazar günü, Kolaylaştırıcılığını Dr. Deniz Altay Baykan`ın gerçekleştirdiği “Cinsiyet-Kent ve Mekan Deneyimi” temalı oturumla başlamıştır.  Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur ve Doç. Dr. Burcu Özüduru`nun hazırlayıp sunduğu “Kentsel Mekan, Planlama ve Kadın: Ankara Üzerinden Bir Değerlendirme” , Araş. Gör. Elif Ertem`in hazırlayıp sunduğu “Gecekondu ve Apartmanda Kadın Deneyimleri: Ankara Akşemsettin Mahallesi Örneği” sunumlar 4. Oturumun temasında gerçekleştirilmiştir.

Kolaylaştırıcılığını Ege Tekinbaş`ın gerçekleştirdiği “Cinsiyete Duyarlı Kentler” temalı 5. Oturum; Dr. Gözde Keçeci`nin hazırlayıp sunmuş olduğu “Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan İlişkisinde Kadın Dostu Kentler Projesi Örneği” , Araş. Gör. Ece Yoltay`ın hazırlayıp sunmuş olduğu “Kadın veya Lgbti Dostu Mekan Politikaları ve Uygulamalarının İkircikli Yapısı”, Hale Kargın Kaynak, Ceyda Söğüt, Çilem Sarı ve Merve Kas`ın hazırlayıp Hale Kargın Kaynak`ın sunduğu “Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Kent/Mekan Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Entegre Süreci” konulu sunumlarla gerçekleşmiştir.

Kolaylaştırıcılığını Remzi Altunpolat`ın gerçekleştirdiği “Mekanın Felsefesi” temalı 6. Oturum; Ferit Karaca`nın hazırlayıp sunmuş olduğu “Erkeklik ve Mekan Bağlamında Fuhuş Pazarında Erkek Müşteri Olmak” , Banu Topaktaş`ın, Nihal Evirgen`nin, Fatıma Erol`un, Dilan Elveren`in, Gizem Balyemez`in, Elif Türk`ün, Hatice Bulut`un hazırlayıp Banu Topaktaş`ın sunmuş olduğu “Dinci İdeolojinin Toplumsal Yeniden Üretiminde Kamusal Mekan-Kadın Bedeni İlişkisi”, Dr. Olkan Senemoğlu`nun hazırlayıp sunduğu “Komünist Toplumun Mekan Kurgusu Toplumsal Cinsiyet Açısından Ne İfade Ediyor” konulu sunumlarla gerçekleşmiştir.

İkinci günün son oturumu olan “Toplumsal Olgular, Kültür ve Kadın” temalı 7. Oturumun Kolaylaştırıcılığını Hatice Kapusuz gerçekleştirmiştir. Mezra Öner ve Yıldız Tahtacı`nın hazırlayıp Yıldız Tahtacı`nın sunmuş olduğu “Savaş ve Göç Sonrası Oluşan Mekanlarda Kadın İnisiyatifi İle İnşa Edilen Müşterek Alan Pratikleri” , Arş. Gör. Nergis Denli ve Arş. Gör. Zeynep Baykal`ın hazırlayıp sunmuş olduğu “İdeal Yaşamın Gizli Öznesi: Güvenlikli-Korunaklı Konut Sitelerinin Reklam Filmlerinde Kadın İmgesinin Yeniden İnşası”,  Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin`in hazırlayıp sunduğu “Ata Mirası Mı Ana Yadigarı Mı: Dünya Miras Alanlarının Belirlenmesi ve Korunmasında Toplumsal Cinsiyetin Rolü”, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Şimşek`in hazırlayıp sunmuş olduğu “Kültürel Mirasın Korunmasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımının Yerini Anlamak ” konulu sunumlar 7. Oturumun temasında gerçekleştiririlmiştir.

Sempozyumun son bölümü olan “Forum” Dr. Ümit Özcan`ın Kolaylaştırıcılığında, Prof. Dr. Aksu Bora, Gözde Demirbilek ve Dr. Nilgün Kennedy`in katkılarıyla gerçekleştirilmiş ve sempozyum son bulmuştur.

Kaynak: http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8004