TOKİ, yargıya meydan okuyor

TOKİ, yargıya meydan okuyor

Ankara 9. İdare Mahkemesi, toplu konut alanı ilan edilen Yenimahalle Yukarıyurtçu mahallesi Karapınar mevkiinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca hazırlanan imar plânlarının onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Mayıs 2006 tarihli kararının yürütmesini ‘şehircilik ilkelerine aykırı’ olduğu gerekçesiyle dava sonuna kadar durdurdu. İşleyen yargı sürecine rağmen açıklama yapan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, “Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

MAHKEME: ŞEHİRCİLİĞE AYKIRI

Mahkeme, söz konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının, “şehircilik ilkeleri, planlama esasları, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı” olduğunu belirterek, yürütmesini durdurdu. Mahkemenin kararında, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca Yenimahalle Yukarı Yurtçu Mahallesi Karapınar Mevkiinde idarelerin mülkiyetinde bulunan alanları da kapsayan bölgeye yönelik olarak hazırlanan söz konusu planların onaylanması için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulduğu, Belediye Meclisi’nin de planları onayladığı belirtildi.

Dava sürecinde, söz konusu planların “şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla” keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği ifade edilen kararda, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetinin raporu hazırlayarak mahkemeye sunduğu bildirildi.
Kararda, bilirkişi raporunda özetle, “dava konusu alanda plan değişikliği yaparak önceki planda var olan yeşil alan ve kamu kuruluşu alanının yerine konut alanı önerilmesinin ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu, yapılan değişiklikle bir nüfus yoğunluğu artışının yaşanacağı, Eskişehir yolu üzerinde oluşacak ek trafik yükünden ve bunun çözümlerinden hiç söz edilmediği, nüfus yoğunluğunun nazım imar planı bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği… gibi nedenlerle plân değişikliklerinin İmar Yasası’na ve ilgili yönetmelik hükümlerine uymadığı” tespitlerinin yapıldığı bildirildi.

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, idare mahkemesinin, imar planı değişikliği ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği Turkuaz Vadisi projesinde, inşaat ruhsatlarının halen geçerli olduğunu, bu nedenle çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
ONURKAN AVCI

Birgün / 05.03.2008