TMMOB’un 2007den 13 beklentisi

İNAN GEDİK ANKARA
Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu, 2007'den beklentilerini açıklarken, "Yeni yılda özelleştirme adı altında yağma ve talan olmasın, serbest piyasa ekonomisi diye hırsızlık, soygun ve rüşvet kol gezmesin. Ülkemizin demokratikleşmesi yönünde düşünce ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki tüm engeller kaldırılsın" dedi.

TMMOB açıklamasında, "2007'de çeteler, rantçılar, ..

barış düşmanları, mafya liderleri, uyuşturucu kaçakçıları, rüşvetçiler, katiller toplumun en saygıdeğer kesimleri olarak anılmasın. İşkence, yargısız infaz, savaş ve ölümler olmasın" görüşüne de yer verildi.

Açıklamada, altı çizilen diğer hususlar ise şöyle :

■ 2007'de emperyalizm ve onun yerli işbirlikçilerinin ve çok uluslu şirketlerin, "küreselleşme adı altında oluşturdukları mekanizmalarla, halkımızı daha çok işsizliğe, pahalılığa ve yoksullaşmaya doğru götürmelerinin önüne geçilsin..

■ Çokuluslu şirketlerin yapılarını güçlendirerek, bize benzer ülkeler gibi ülkemizin de sömürge-leştirilmesini sağlayan her türlü anlaşma ortadan kaldırılsın.

■ Mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının ülkemiz ve halkın çıkarları için ürettikleri plan, proje ve programlar ülkeyi yönetenlerce tersine çevrilmesin.

■ Meslek alanlarımızda işsizlik korkunç boyutlarda olmasın.

■ Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları ülke gündeminde gözden çıkarılmasın.

■ Yönetilenlerin yönetime katılımına yönelik araçları dışlayan sözde demokrasinin yerine gerçek demokrasi yaşama geçirilsin.

■ Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı emperyalizme, çokuluslu şirketlere ve onun temsilcilerine peşkeş çeken, ülke ekonomisini, siyasetini, kültürünü, tarımını, ormanını, sanayisini ve sonuçta devleti bağımlı hale getiren, darbecilere ve şeriat özlemcilerine ödün veren tüm yapılar yok edilsin.

■ Toplumsal değerler öne çıkarılsın, kültür arabeskleştirilmesin.

■ 2007 özgürlük ve barış rüzgarlarının tüm ülkeyi ve dünyayı etkisi altına aldığı yeni bir yıl olsun.

Birgün 31.12.2006